Marinekonstabel, Elektronikfagtekniker søges til Operativt Logistisk Støttecenter, Frederikshavn


Elektronikfagtekniker til Operativt Logistisk Støttecenter, Frederikshavn

Hvis du er en elektronikfagtekniker, som kan arbejde med mindre og rutineprægede opgaver selvstændigt og større opgaver i et samarbejde med andre, er du måske netop den person, vi søger.
Om os
Vi er et element, som beskæftiger os med elektronikfagligt arbejde indenfor kommunikations- og navigationsmateriel. Afdelingen består af en elementleder og 11 elektronikfagteknikere. Elektronikfagteknikerne er både militære og civile.

Vi lægger som afdeling vægt på, at der gives fleksible rammer, inden for de muligheder, som Forsvaret giver. De fleksible rammer opretholdes under det personlige ansvar, som forventes af hver medarbejder. Vi arbejder bevidst med at opretholde et godt arbejdsmiljø gennem en uformel omgangstone mellem kollegaer.
Om stillingen
I jobbet vil du primært skulle reparere og vedligeholde elektronisk materiel indenfor kommunikation og navigation. Udstyret, som du skal vedligeholde vil typisk være installeret på søværnets sejlende enheder, kystradarstationer og landtjenestesteder.

Da en del af udstyret er monteret på søværnets sejlende enheder, som geografisk kan være langt væk, skal du forvente en del rejseaktivitet. Ligeledes er det også muligt, at opnå sejlende tjeneste i kortere eller længere perioder.

Du vil gennem både interne og eksterne kurser udvikle dig fagligt. Der vil ved disse kurser blive taget højde for dine eksisterende kvalifikationer og kompetencer.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, når opgaverne omhandler reparation og vedligeholdelse af materiel. Ligeledes forventes det, at du er i besiddelse af en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som kan opstå når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads med søværnets sejlende enheder.

Du skal have et svendebrev som elektronikfagtekniker eller tilsvarende.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus. Desuden skal du kunne sikkerhedsgodkendes.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chefen for Elektronik- og Våbensektionen, orlogskaptajn Jan Olsen på mail: OLSF-3200A@mil.dk eller på telefon 72 85 62 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 29. juni 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig fra 1. juli 2019, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent