Søværnet 04

Efterretningsofficer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør


Efterretningsofficer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør

Har du maritim indsigt, kan du bevare det operative overblik i komplekse situationer og har du mod på nye udfordringer og? Så er du måske vores nye efterretningsofficer - Staff Officer Intelligence - i Søværnets Efterretningselement ved Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) i Korsør.
Om os
SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed. Den faste stab har en del sejltid om året og er ellers hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.

Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.
Om stillingen
Din hovedopgave bliver at varetage udviklingsarbejde inden for taktisk maritim efterretning. I forbindelse med operationer og øvelser vil din hovedopgave være at fungere som styrkechefens efterretningsrådgiver og leder af efterretningscellen, ligesom du vil skulle udføre analyse i samarbejde med efterretningscellens analytikere.

Dertil kommer opgaver som at assistere med taktisk planlægning og udførelse i forbindelse med operationer, øvelser, seminarer og taktiske temadage.
En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten.

Herudover vil du:
• Være projektansvarlig for større aktiviteter/øvelser i Søværnet.
• Skulle kunne fungere som Battle Watch Officer, når Søværnets føringsstab er deployeret.
• Være Søværnskommandoens repræsentant i nationale og internationale fora.
• Skabe og styre samarbejder på tværs af myndigheder, for at fremme enhedernes virke og træning.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant og har gennemført eller står til at gennemføre taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Du har en erfaring fra tjeneste som på de sejlende enheder og gerne ambitioner om at blive operationsofficer eller lignende på disse. Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har erfaring fra tidligere deltagelse i en international operation. Det er ikke noget krav, at du har tidligere erfaring som efterretningsofficer.

Du evner at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket, og herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for efterretningsområdet. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS og kan opnå blåt bevis. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer til tider høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested er Slagelse med arbejdssted i Korsør.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 20. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 26, 2019. Tiltrædelse den 5. august 2019 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Søværnets Efterretningselement (N32), orlogskaptajn Søren Spodsberg på telefon 7285 3030 eller e-mail fko-sv-n3201@mil.dk. Du kan også kontakte chefen for Operationssektionen, kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på telefon 7285 3002 eller e-mail fko-sv-chn3@mil.dk.

Alternativt kan henvendelse ske til OK Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21 eller CSG John Rasmussen, samme steds, på telefon 72 85 75 22.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent