FMN

Erfaren udbudsjurist til strategisk udbud i Forsvarsministeriet


Erfaren udbudsjurist til strategisk udbud i Forsvarsministeriet

Vil du arbejde selvstændigt og strategisk med en bred vifte af opgaver i relation til udbudsområdet med fokus fra koncernens topledelse? Vil du arbejde i et dynamisk miljø, hvor du er tæt på de centrale beslutningsprocesser?
Om os
”Hos os får du mulighed for at hæve dig op over detaljerne i de enkelte udbud for at se mere tværgående på området – både for udbud på materiel- og etablissementsområdet. Det kræver et strategisk helhedssyn, og dét er en rigtig spændende udfordring,” fortæller Jonas, kontorchef.

Stillingen rummer et spændende arbejdsindhold og stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen, samt mulighed for at du kan udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med kolleger og chefer internt samt eksterne interessenter.

Vi er overordnet ansvarlige for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og drift. Vi er ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler bl.a. sager relateret til materieldirektørfunktionen og internationalt materielsamarbejde. Vi er også ansvarlige for forsvarsindustrielle forhold, herunder industrisamarbejde og varetagelse af relationer til forsvarsindustrien. Endeligt har vi ansvaret for den overordnede håndtering og koordinering af udbudsområdet i koncernen.

I kontoret er vi en chef og ti medarbejdere. Vi har en åben og uformel stemning med fokus på resultater, og der lægges stor vægt på at skabe gode betingelser for personlig udvikling.

”Vi er åbne og ærlige og gode til at hjælpe og sparre med hinanden, og vi sørger for, at vi også har det sjovt, når vi er her,” siger Kristina, din nye kollega.
Om stillingen
Du er med til at sætte den strategiske retning på udbudsområdet i koncernen, som samlet køber ind for 11 mia. kr. om året. I øjeblikket har vi bl.a. fokus på evalueringen af udbudsloven og velfungerende udbudsregler. Der findes dog ikke en facitliste for de strategiske opgaver, og det er derfor vigtigt, at du har mod på at agere selvstændigt og løbende kan opfange aktuelle tendenser og byde ind med dine egne ideer.

”Der er tale om et fagområde, der går på tværs af hele Forsvarsministeriets Koncern og, hvor vi møder masser af udfordringer – det er simpelthen spændende at sætte sit fingeraftryk på,” fortæller Flemming, souschef.

Der lægges vægt på tæt dialog og samarbejde med departementets øvrige kontorer,
Forsvarsministeriets myndigheder og eksterne samarbejdspartnere (fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelse), og du har derfor have lyst til at opdyrke en bred kontaktflade og oparbejde et kendskab til styrelsernes organisation og opgaver på udbudsområdet. Idet den praktiske gennemførelse af udbud er decentralt placeret i styrelserne, kommer du ikke til at gennemføre udbud, men har en vigtig rolle i forhold til det strategiske udbudsområde.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:
- udvikle og arbejde med strategiske tiltag på udbudsområdet
- forberede materiale til departementets ledelse
- sikre videndeling med styrelserne
- føre løbende tilsyn med udbudsreglernes overholdelse i styrelserne
- besvare ad hoc juridiske spørgsmål fra andre kontorer i departementet

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed, og at du er god til at samarbejde, samt skabe relationer på alle niveauer både internt i departementet, med styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet men også i forhold til eksterne interessenter som fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du får rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Forsvarsministeriets øvrige medarbejdere og chefer.
Om dig
Du er cand.jur. eller cand.merc.jur. og har nogle års erfaring med udbudsområdet. Dukan din udbudsret og kan selvstændigt oversætte udbudsretlige principper til brugbare svar på konkrete spørgsmål.

Derudover passer du godt ind hos os, fordi du:
- evner at tænke strategisk og er god til at samarbejde og skabe relationer.
- er en holdspiller, som nyder det nære samarbejde med kolleger såvel som eksterne interessenter.
- kan bevare overblikket og er i stand til at drive en proces fremad, hvor du skaber resultater af høj kvalitet ud fra `sense of urgency´-princippet.

Derudover lægges der vægt på, at du har gode formidlingsevner og kan kommunikere dine budskaber kort, klar og let forståeligt – både i skrift og tale. Du kan formidle selv de mest komplekse problemstillinger i et klart og præcist sprog, og du skal evne at ”oversætte” omfattende teknisk materiale til brug for klare og præcise beslutningsoplæg.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet som special- eller chefkonsulent efter den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, Jonas Märcher Ottosen, på telefon 6187 1950 eller mail fmn-chpmk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent, Anett Brund Kronborg fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9135 elelr mail fps-ba-bs204@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. Vi inviterer til samtaler løbende – så søg gerne i dag!

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I forbindelse med ansættelsessamtalen kan du blive bedt om at løse en skriftlig opgave.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.06.2019

Indrykningsdato

03.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent