FMN

Faglært kontorhjælper / administrationsassistent til Forsvarets Sanitetskommando (genopslag)


Faglært kontorhjælper / administrationsassistent til Forsvarets Sanitetskommando (genopslag)

Har du stærke kompetencer indenfor personeladministration og søger du nye udfordringer?
Så er det nu, du skal til tasterne, da Forsvarets Sanitetskommando søger en selvstændig, erfaren og kvalitetsbevidst kontorhjælper eller administrationsassistent til vores kompetenceudviklingssektion.
Stillingen er en korporal stilling og erfarne overkonstabler opfordres til at søge stillingen på en uddannelsesaftale.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger, samt definerer de militære fysiske krav.
Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Kompetenceudviklingsafdeling (KPU) er en lille handlekraftig enhed som udover dig rummer en chefsergent, en seniorsergent, en korporal, en overkonstabel og en civil overassistent. Afdelingen rekrutterer læger og sygeplejersker til reservelægeuddannelsen, reserven og missioner. Afdelingen har ansvaret for, at sundhedsfagligt personel udsendes i mission. Ydermere sørger afdelingen for, at SAR helikopterne dagligt er bemandet med en læge.
Afdelingen huser selvfølgelig et hav af flere, andre og spændende opgaver, og du vil aldrig opleve at to dage er ens.
Om stillingen
Stillingen vil kunne tilpasses i forhold til ønsker og kvalifikationer, men vil primært indeholde:

- Planlægning og booking af uddannelsesmoduler for læger og sygeplejersker
- Booking til arrangementer (pårørendearrangement, tilbagemeldingsmøde)
- Udarbejdelse af befalinger til mission og indkommandering
- Missionsplanlægning for læger og sygeplejersker
- Ansvarlig for administrative forhold forud for mission
- Generel personeladministration for læger og sygeplejersker af Reserven.

Derudover vil du skulle støtte indenfor det generelle administrationsområde, herunder forberedelse og udmøntning af personelbefalinger, støtte ved til- og afgang af medarbejdere og arbejdstidsregistrering.
Om dig
Du er korporal og har erfaring med personaleadministration og andre administrative opgaver i Forsvaret, samt et godt kendskab til Office pakken og DeMars.
Er du en erfaren overkonstabel, kan du komme i betragtning til stillingen ved, at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporalsuddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted derefter.

Som person er du udadvendt og trives i en travl hverdag, hvor du har kontakt til mange mennesker på daglig basis.
Du skal være selvstændig, serviceminded, kvalitetsbevidst og omstillingsparat, da vi løser mange forskellige opgaver og til tider har meget travlt.

Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne - især i starten - en del kursus- og uddannelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Er du fra Flyvevåbnet / Søværnet er følgende gældende:
Stillingen er en faglig korporal stilling, på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes i stillingen som overkonstabel, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporaluddannelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kompetenceudviklingssektionen; overlæge Therese Pulawska på telefon: 72 81 80 31 eller via mail: FSU-P-CHKPU@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 2. juni 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgning sendes via linket.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent