Almen sergent Hæren 1

Chef for All Source Analysis Cell


Chef for All Source Analysis Cell

Brænder du for at arbejde i et skarpt efterretningsmiljø? Er du som chef i stand til at sætte retningen og skabe gode rammer for dine medarbejdere?
Så opfordres du til at søge stillingen som chef for All Source Analysis Cell ved Efterretningsregimentet.
Om os
I Efterretningsregimentet er vi i alt ca. 260 medarbejder, med tjenestested i Varde. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige.
Derudover gennemfører regimentet ’Conduct after Capture’ uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

Regimentets motto er ”Viden er styrke”. Vi lægger vægt på at levere relevante, valide og rettidige efterretninger til styrkelse af chefernes beslutningsgrundlag og soldaternes sikkerhed.

I All Source Analysis Cell gennemfører vi analyser, rådgiver og udarbejder efterretningsprodukter til brug for udsendte og nationale enheder samt øvrige samarbejdspartnere. Vi arbejder med tværgående emner såsom netværk, politik, økonomi, kriminalitet, historie, sociologiske/antropologiske og religiøse/kulturelle forhold.

Vi er fagligt fokuserede på sikkerhed og diskretion, således at indhentede og bearbejdede informationer alene leveres til planlagte modtagere. Vi søger at lade ”specialisten” løse opgaven, sådan at faglighed prioriteres frem for tjenestegrad. Vores civile analytikere går i uniform og deltager i udgangspunktet i sektionens militære aktiviteter.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Den daglige rolle som synlig leder, chef og problemknuser fylder meget i dagligdagen. Periodevis er der en ekstra belastning i forhold til konkrete situationer, der kræver et større analytisk fokus.

Stillingens områdespecifikke fokus vil udvikles i takt med Hærens erkendte behov.

Du skal arbejde meget selvstændig, men du indgår naturligt i ledelsesteamet, hvor du har gode mulighed for sparring. Du skal lejlighedsvis også indgå i interne arbejdsgrupper enten som leder eller deltager.

Der er en stor kontaktflade til enheder og myndigheder i både ind- og udland, hvilket betyder at arbejdsopgaverne er meget vekslende og med plads til den enkelte medarbejder.

Vi sidder overvejende i områdespecifikke teams i storrumskontorer, og vi arbejder på klassificerede (lukkede) netværk med relevante analysestøtteredskaber.

Nogle arbejdsdage vil forekomme lange og der er enkelte øvelsesperioder.

Der må forudses en vis rejseaktivitet.

Der er gode muligheder for at gennemføre relevant videreuddannelse inden for efterretningstjenesten ved deltagelse både i ind- som udland.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/L eller Master i Militære Studier. Er du kaptajn og i gang med Master i Militære Studier opfordres du ligeledes til at søge.

Du besidder en meget god taktisk forståelse – både på det konventionelle og det irregulære niveau.

Du skal fungere som ”godkender” og er ansvarlig for at tilsikre vores produkters kvalitet. Det er essentielt, at du har en solid forståelse for efterretningstjeneste og er fortrolig med doktrinen, samt har gode analytiske kompetencer, herunder god forståelse for metode (videnskabelig). Faglig og personlig integritet er kendetegnende for dig.

Du har gode IT færdigheder.

Det er ønskeligt, hvis du har en kandidatgrad indenfor samfundsvidenskab, økonomi eller humaniora. Og meget gerne erfaring fra akademisk arbejde, længerevarende ophold i udlandet. Erfaring fra efterretningsanalyse vil også være en fordel.

Det er ligeledes ønskeligt, hvis du har arbejdet med efterretningstjeneste ved Forsvarets singlesource enheder, Forsvarets- eller Politiets efterretningstjeneste, samt har været udsendt i internationale militære operationer eller har anden relevant international erfaring i efterretningsstillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/IFC/2 MIBTN MJ B.B. Hundevad på telefon +45 9133 4582 eller via mail på EFR-2B-000A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.


Ansøgningsfristen er den 28. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.


Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.05.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent