FMN

HR-rådgivere til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


HR-rådgivere til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Brænder du for HR, og vil du bringe din HR-faglighed i spil i en spændende og anderledes organisation?
Om os

Rådgivningsafdelingens understøtter operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi samt bidrager til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved såvel militære som civile styrelser og myndigheder. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder fire sektioner.

De tre sektioner er en HR-partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder, de støtter. Den sidste sektion er en tværgående Policy- og Koordinationssektion, hvori Policy- og Koordinationselementet, som du bliver en del af, indgår. Policy og Koordinationselementet består af i alt 9 civile og militære medarbejdere, hvoraf hovedparten sidder i Karup.
Om stillingen

Du bliver i Policy og koordinationselementet en del af et dynamisk team af dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt i en hurtig omskiftelig hverdag er i højsædet.

Dine overordnede opgaver og ansvarsområder bliver bl.a.:

• Rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere i relation til HR-området.

• Sagsbehandling, eksempelvis udarbejde høringssvar til andre styrelser i Forsvaret.

• Understøtte processer i forhandling og operationalisering af aftale- og overenskomstområdet, herunder NYLØN.

• Bidrage til den praktiske forankring af Persondataforordningen (GDPR) i det daglige arbejde ved ledelsen og medarbejdere.

• Sikre en hurtig, professionel og løsningsorienteret sagsbehandling af udviklingsrelaterede medarbejdersager.

• Sikre fortsat fokus på udvikling af selvbetjeningsløsninger og digitaliseringsprojekter, der kan understøtte hele koncernen.

Du får en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø og worklife-balance er i fokus samt gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

”Du får en spændende hverdag med afveksling og komplekse opgaver og er sammen med teamets øvrige medarbejdere med til at præge HR-dagsordenen i Forsvaret. Du bliver en del af en energisk arbejdsplads med topmotiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for og tager et stort ejerskab for,” siger Charlotte Mabrouk, der står klar til at tage godt i mod dig.
Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant.

Du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området i en større organisation og gerne en politisk styret organisation. Har du tillige kendskab til Forsvaret, vil det være en fordel.

For at opnå succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive chefer samt have fokus på kundernes behov for at tilsikre en høj kvalitet. Da du arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er yderst kvalitetsbevidst i din opgaveløsning. Endvidere er det vigtigt, at du er god til at samarbejde og er bevidst om, at gode løsninger oftest opstår i sparring med andre.

Som HR-rådgiver evner du selvstændigt at iværksætte løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretage den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter. Det betyder, at du optræder kompetent, imødekommende og troværdigt i samarbejdet med dine kollegaer.

Som person er du en stærk formidler, udadvendt og sætter en ære i positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige mennesker internt såvel som eksternt.
Ansættelsesvilkår

Hvis du er civil, ansættes du efter den gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Er du militær, ansættes du efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef i Rådgivningsafdelingen, chefkonsulent Charlotte Mabrouk, på telefon 3266 5952.

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til HR-Konsulent, Julie Hasforth, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5702.

Ansøgningsfristen er den 10. juni 2019.

Stillingen er til umiddelbar besættelse. Der vil naturligvis blive taget hensyn til allerede planlagt ferie.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent