Almen sergent Hæren 1

Kompagnichef til Livkompagniet


Kompagnichef søges til Livkompagniet ved II Panserinfanteribataljon, Dragonkasernen

Brænder du for at gå forrest, vise vejen, uddanne, lede og føre Danmarks mest krævende reaktionsstyrkeuddannelseskompagni ved eksemplets magt?
Om os
Bataljonen og kompagniet:

II Panserinfanteribataljon består af en kamporganiseret bataljonsstab, et stabskompagni, to stående infanterikompagnier og et reaktionsstyrkeuddannelseskompagni. Vi er dragoner og lever op til dragonens karakteristika om høj hastighed i tanke og handling. Vi løser opgaverne med de rådige midler og fleksibilitet, initiativ, handlekraft og loyalitet er værdier, som jeg vægter højt i bataljonen.

Bataljonen har en lang og stolt tradition og har senest dannet grundstammen til både DANCON ISAF og OIR, udsendt substantielle bidrag til RS, opstillet bataljonskampgruppe til NRF, VJTF og JEF beredskaber samt løst en række andre nationale og internationale operative opgaver.

Vi gør en ære ud af at være en attraktiv arbejdsplads og den mest relevante komponent i Hærens og Forsvarets militære værktøjskasse. 2. Mekaniserede Infanterikompagni – i militære kredse kendt som Livkompagniet – blev i forbindelse med forsvarsforliget 2018-2023 overført fra Uddannelsesbataljonen til II Panserinfanteribataljon, og har som sådan kun været underlagt mig siden december 2018.

Det er besluttet, at kompagniet skal tilbageføres til Uddannelsesbataljonen 1. december 2019, hvorfor du skal forvente at skifte underlaget på baretmærket ud fra hvid til sort.
Dette ændrer dog ikke på kompagniets opgave, som er at uddanne de bedste soldater primært til fastansættelse ved enten Panserbataljonen eller II Panserinfanteribataljon.
Om stillingen
Stillingen som infanterikompagnichef er for de fleste kamptropsofficerer det mål, der arbejdes i mod allerede fra første dag på officersskolen. Stillingen indebærer, at du deler vilkår med soldaterne samtidig med, at ansvaret altid er dit. Ubetinget!

Du får opgaverne og ressourcerne til at løse dem fra bataljonen og har inden for min hensigt det fulde ansvar og manøvrerum til at nå de opstillede mål under iagttagelse af konstant ressourcebevidsthed. Alle krigsførelsens grundprincipper gør sig i større eller mindre omfang gældende i stillingen, og din opgave er at afveje og balancere dem i forhold til situationens udvikling.

Vi har de ressourcer, vi har. Du bliver stillet til regnskab for at holde dig inden for rammerne – og lave Danmarks bedste grunduddannede infanterister. Du er en holdspiller, som ved, at kun gennem engagement, loyalitet og sublim mandskabsbehandling opnår du og kompagniet en sammentømret enhed, der i fællesskab kan levere soldater til Hærens stående reaktionsstyrke. Du ved, at mandskabet er vigtigere end materiellet.

Du forstår, at ledelse gennem ledere er en svær disciplin, som kræver tilvænning. Du er ofte nødt til at lade dine underførere uddanne og lede uden, at du blander dig for meget. Også selvom det ikke altid går godt. Du motiverer positivt og er god til at give konstruktiv kritik afpasset i tid og sted efter alvoren.

Du præsenterer helhedsorienterede løsninger på problemstillinger. Stillingen besættes i udgangspunktet for en to-fire års periode, idet stillingen er styringsinteressant og andre skal have lejlighed til at prøve kræfter med den.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren (VUT-I/L HRN). Alternativt har du gennemført bataljons- og brigadekursus.

Du opretholder til stadighed en fysisk god form, og har den fysiske og psykiske stamina, der skal til for at føre soldater i krig. Du har en baggrund fra kamptropperne som delingsfører og gerne næstkommanderende i et kompagni eller en eskadron, og du har primært baggrund som enten panser eller mekaniseret infanterist.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 26. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 22-23. Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2019.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte OL Peter Els, (mail JDR-2B-CH@mil.dk), tlf. 728 23400.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent