Operationsofficer (OPO) søges til fregatten PETER WILLEMOES


Operationsofficer (OPO) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Er du en erfaren og ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at presse udviklingen af forsvarets skarpeste maritime enheder? Har du de rette ledelsesmæssige værktøjer og visioner til at stå i spidsen for en division bestående af fagligt højt kvalificerede specialister?
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”:

I 2015 gennemførte vi, som første danske enhed, træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England.

I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH.

I 2019 bliver vi den første fregat, der er indsat i Arktis.

I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar.

I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST. Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og can-do mentalitet som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad søværnet kan.
Om stillingen
Du bliver leder for operationsdivisionen og en central del af skibsledelsen. Du bliver derfor en bærende del af skibets beslutningskraft og organisation. Operationsofficeren er den primære ansvarlige for, at PETER WILLEMOES optræder professionelt i alle faser af den operative opgaveløsning. Dette medindbefatter såvel planlægningsfasen forud for en operation eller en øvelse, samt under og efter operationen/øvelsen.

Som operationsofficer skal du kunne holde mange bolde i luften samtidig, være fremsynet og udviklingsorienteret. Du er derfor altid velforberedt, men samtidig omstillingsparat og klar til at iværksætte alternative planer. Det er vigtigt, at du ikke er fastlåst i dine egne ideer, men forstår at anvende dine medarbejdere i forbindelse med dine beslutninger og dispositioner.

Som en del af skibsledelsen bliver du pålagt en række administrative opgaver, og du har et personaleansvar over for operationsdivisionen. Det er afgørende, at du udviser synlig og anerkendende ledelse med stor fokus på samarbejde, uddelegering og effektivitet i din division. Det forventes endvidere, at du inddrager dine kollegaer i skibsledelsen, samt at du leder gennem dine underlagte ledere og mellemledere.

Du bliver den vigtigste sparringspartner og rådgiver for chefen i alle operative forhold og aktiviteter. Fregattens operative evne afhænger af, at der er et samspil mellem sensor- og våbensystemer, mandskabet, der betjener systemerne og de indarbejdede taktiske procedurer. Det er din opgave at sikre dette samspil.
Om dig
Du har gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at gå i samme retning, ikke kun i divisionen, men i hele enheden.

Det forventes, at du har initiativ og gode evner til udvikling af nye koncepter, samt at føre disse fra idé til virkelighed. At du har en solid operativ baggrund, besidder taktisk snilde og talent for maritime operationer generelt, og derudover en solid viden på udviklingsområderne AAD og ASW.

Du skal besidde udviklingspotentiale og vedholdenhed, ligesom du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig beholde overblikket. Du er stabil og ønsker en længere periode på PETER WILLEMOES, og du er klar til at påtage dig en substantiel rolle i fregattens videre udvikling.

Du er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram med periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet, til tider med kort varsel.
Du forstår at uddelegere og holde overblikket, og du evner at lede med empati, og effekt. Du er fleksibel og har en "can do" tilgang til opgaveløsningen.

Ved udvælgelsen af dig vil der blive lagt vægt på, om du er indstillet på at fregatten i 2020 har relativt få sejldage på grund af SM2-installation. Det gør, at du vil blive leder i et utraditionelt miljø for skibet, og at du i høj grad kan forvente, at skulle være til stede om bord for at drive divisionen, samt du allerede nu har forslag til et realistisk program, der sikrer, at sektionerne og du selv er klar til aktiviteterne i 2021; et højintenst år med first of class skydning med SM2, samt opkøring til og gennemførelse af FOST.
Derudover forventer vi, at du:
- har gennemført Taktisk Officerskursus i Søværnet, eller tilsvarende i udlandet
- kan bestå forsvarets fysiske basiskrav
- gennem tidligere tjeneste har væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer i både øvelsesregi og operative indsættelser

Det er ønskeligt, at du:
- Har gjort tjeneste som taktisk officer i 2. Eskadres Division 21 eller Division 22
- Har erfaring fra FOST
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 22-23. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2019, eller snarest muligt derefter.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens chef, KK Kim Nybo Skjødt, D21-K2-CH, telefon 30 16 94 30. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.05.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent