Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling – Major ved 2. Brigades Reserve


Rådighedsstilling - Major ved 2. Brigades Reserve

Vil du være en del af stabens reserve ved 2. Brigade og samtidig have mulighed for at passe dine civile gøremål? Vil du være en del af et udviklings- og uddannelsesmæssigt fokuseret team af dygtige kolleger? Er du stærk indenfor ledelse af frivillige, projektstyring, uddannelse og i øvrigt selvmotiverende og initiativrig? Så er her muligheden for at bestride en nøglefunktion som chef for G7 ved 2. Brigades Reserve.
Om os
2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder i panser- og opklaringsbataljonen samt i den lette infanteribataljon. Derudover har brigaden ansvaret for Hærens Basisuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved Gardehusarregimentet og Jyske Dragonregiment. 2. Brigade er også ansvarlig for styrkeproduktion til internationale- og nationale operationer.

På det uddannelsesmæssige område er brigaden ansvarlig for at gennemføre den nye løjtnantsuddannelse og til at udarbejde en kompetenceudviklingsstrategi for Hærens reserve. Derudover har G7 en nøglerolle i teknisk og taktisk udvikling indenfor brigadens kapacitetsområder, og G7 støtter teknologiudvikling etc. ved bl.a. materielanskaffelser i Forsvaret.

Reserven ved 2. Brigade er en administrativ enhed underlagt brigadechefen.

Reservestyrken består af omkring 105 dedikerede og professionelle befalingsmænd og officerer af reserven. Du kommer til at indgå i brigadestaben med direkte reference til chefen for G7 i staben ved 2. Brigade med samtidig stiplet reference til stabschefen ved 2. Brigades Reserve.
Om stillingen
Du fungerer som bindeled mellem brigadestabens faste G7 og dennes reserve. Du er ansvarlig for koordination af og opfølgning på opgaver i G7 reserven. Disse vil eksempelvis kunne omfatte uddannelsesplanlægning, -støtte, projektdeltagelse, koordination med eksterne myndigheder etc.

Du har et naturligt fokus på kompetenceudvikling af hærens reservepersonel, som 2. Brigade er ansvarlig for.

I regi af den samlede reservestyrke, skal du koordinere uddannelsesbehov, gennemføre interne uddannelsesforløb, rekruttere potentielle lærerkræfter blandt Hærens reserve til at undervise på underafdelings-, bataljons og brigadekursus.

Endelig skal du og resten af G7 fungere som forbindelsesofficerer på divisionsøvelser, hvor 2. Brigade deltager.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Du skal kunne indkommanderes ca. to til tre uger om året, eller eventuelt mere afhængigt af dine kompetencer og muligheder. Der vil i forbindelse med projektarbejde være mulighed for at løse opgaver hjemmefra.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin/Ledere for reserven (VUT-II/L) eller har tilegnet dig tilsvarende kompetencer i civilt regi. En kaptajn med ambitioner og relevante kompetencer kan således også komme i betragtning. Du har en baggrund som officer og har erfaring fra projektledelse og stabstjeneste.

Du har veludviklede analytiske egenskaber og kan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af grader, funktioner og organisationer.

Du kan arbejde selvstændigt og besidder endvidere gode skrivefærdigheder.

Du har viljen, kompetencerne og ressourcerne til at blive en integreret del af enhedens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for G7 ved 2. Brigade major Thomas Lunau på 2bde-g7-01@mil.dk eller på telefon 2555 6071.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard Bøje på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

27.05.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent