Almen sergent Hæren 1

Gruppefører ved vedligeholdelsessektionen ved 1. Panserinfanterikompagni Den Kongelige Livgarde - genopslag


Gruppefører ved vedligeholdelsessektionen ved 1. Panserinfanterikompagni Den Kongelige Livgarde - genopslag

Hvis du vil anvende dine faglige uddannelser og lederevner ved en operativ enhed, så se her!!
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med, en oversergent som sektionsfører, en sergent som mekaniker og 4 overkonstabler/konstabler ligeledes som mekanikere, hvor der udover hhv. elektro- og våben- er 2 motormekanikere.

Dine væsentligste opgaver som gruppefører er, at du har ansvar for vedligeholdelsen af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med din sektionsfører. Ligeledes skal du lede og fordele arbejdet ved vedligeholdelsessektionen. Du skal udvikle det undergivne personel fagligt, såvel som personligt.

Til dagligt vil du arbejde tæt sammen med sektionsføreren, forsyningsbefalingsmanden og
næstkommanderende i kompagniet. Du skal selvstændigt og med forudseenhed, levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.
Om dig
Enten er du som minimum erfaren konstabel eller korporal og har tidligere forrettet tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse og er vurderet egnet til GSU ALM. Ønskeligt har du været udsendt.

Ellers har du enten bestået Grundlæggende Sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat eller er udnævnt til sergent og du har ønskeligt forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du har som minimum erhvervet kørekort kategori B og C.

Du er håndværksuddannet som eksempelvis elektronik fagtekniker eller lastvognsmekaniker.

Vi ser gerne at du har de for funktionen nødvendige uddannelser (TRR-1280, TRR-1340, TRR-1345), eller er indstillet på at gennemføre disse hurtigt efter indtræden i funktionen.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet – og hermed holder kompagniet kørende. Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster at få et defekt genstand tilbage til soldaten hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service, er et afgørende parameter for, at få succes i jobbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingen er ledig, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte ved Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Tommy Sylvest på telefon 25 55 13 71 eller mail LG-1B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller telefonnummer 32 66 55 80.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbende.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til I/Den Kongelige Livgarde.

Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

03.06.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent