Almen sergent Hæren 1

Infanterikampkøretøjskommandør Oversergent til 1/I/Den Kongelige Livgarde - genopslag


Infanterikampkøretøjskommandør Oversergent til 1/I/Den Kongelige Livgarde

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine føringskompetencer med instruktørvirke og ansvar? Så kan det være det er dig vi leder efter!
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi efter en kort periode, indsat i rammen af NATOPS, forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde som fører for delingens infanterikampkøretøjer (IKK). Dette i et tæt samarbejde med delingsfører, samt delingens øvrige kommandører. Du skal kunne navigere og pårioritere mellem mange samtidige opgaver.

Du kommer til at være en aktiv medspiller i alle kompagniets aktiviteter og skal samarbejde på tværs af delingen omkring uddannelse og vedligeholdelse på IKK.

Du skal forvente at virke som faglærer i op til flere fag. Alt efter styrker og svagheder.
Om dig

Du er oversergent. Såfremt du er sergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre videreuddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML), skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på videreuddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML).

Det er et krav, at du har gennemført grundlæggende sergentuddannelse og HKIC121 (HKS 01) med tilfredsstillende resultat.

Det er ønskeligt at;
- Du tidligere har forrettet tjeneste som gruppefører i kamptropperne, og gerne have haft en udsendelse som infanterigruppefører eller anden relevant stilling.
- Du har kørekort til kategori B og C, og du er omskolet skytte og- eller kører på IKK.
- Du har gennemført HKIC 521 Infanteri faglærer og HKIC 422 skyderlærerkursus.

Manglende kurser gives til den rette profil.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og søger aktivt, at styrke og udvikle din og andres faglighed. Du støtter andres udvikling og gennem tilbagemeldinger i positiv dialog, bidrager du til andres kompetenceudvikling. Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden, du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Tommy Sylvest på 2555 1371 eller mail lg-1b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. juni 2019 og samtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019, eller snarest muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.06.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent