Almen sergent Hæren 1

Kører til informationsaktivitetsteam, ved Efterretningsregimentet.


Kører til informationsaktivitetsteam til Intelligence & Activity Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Brænder du for at køre Eagle IV, er du god til at tale med mennesker og ønsker du at være en del af et mindre, højt specialiseret og professionelt team? Så søg stillingen som kører i et af vores IA-teams.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon er en nyere enhed, bestående af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter. Organisatorisk består enheden bl.a. af en stab og tre kompagnier, herunder Informationsaktivitetskompagniet (IAKMP).

IAKMP er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører. I hvert detachement findes tre informationsaktivitetsteams (IAT), og du vil blive kører for det ene team.

Endvidere findes ved IAKMP et informationsaktivitetelement (IAE), som udover at fungere som stabsbidrag til DIV, BDE eller BTN, også har til opgave at tilrettelægge KMP uddannelse. Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder.

Vi udsender bidrag til Kosovo og vi bidrager med personel til beredskaber nationalt og internationalt, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland og Canada.

Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver. Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
IAT er et tremandsteam, som består af én fører (PL eller OS), én BM (SG), og én kører.

Du kommer til at køre en Eagle IV, som efter omstændighederne kan være påmonteret en stor højttaler.

Teamets opgaver falder inden for kategorierne: mødevirksomhed, højttaleroperationer, indhentning og påvirkning.

Vi tilbyder:
• En specialiseret operatøruddannelse inden for informationsaktiviteter.
• Ansvar for køretøjet og støtte til håndtering af teamets sikkerhed under opgaveløsningen.
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives og hverdagen af og til kan være omskiftelig.
• En teamstruktur som kræver, at alle kan løse hinandens opgaver efter omstændighederne.
Om dig
Du er udnævnt til konstabel og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

- Du har gode sociale kompetencer og kommunikerer naturligt med alle slags mennesker.
- Du har et godt udviklingspotentiale og er villig til at lære nyt.
- Du trives i et miljø, der kræver, at du både kan tage initiativ og arbejde selvstændigt, men også er god til at samarbejde med andre.
- Du er i stand til at tale engelsk.
- Du sætter en ære i at holde styr på dit køretøj – både til hverdag og taktisk indsat.
- Vi ser gerne at du har kørekort til kategori B & C

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i mindre teams med stort ansvar. Det er også en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Det er desuden ønskeligt, at du har erfaring med pansrede køretøjer og tilhørende signalmateriel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kim Elver Hansen på telefon 41 38 55 50

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 10. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 24

Stillingen er til besættelse 1. august 2019.

Ansøgningsen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Varde kaserne.
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.06.2019

Indrykningsdato

10.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent