Missionplanner

Chef for Operationssektionen ved JMTO


Chef for Operationssektionen ved JMTO

Vil du være chef for en dynamisk sektion, hvor ikke to dage ligner hinanden, og vil du prøve kræfter med spændende udfordringer i et værnsfælles miljø med en bred vifte af nationale og internationale relationer?
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

Operationssektionen består, foruden chefen, af et driftskontor og tre teams med en samlet fast bemanding på 22 civile og militære, fordelt med to, herunder Næstkommanderende for Operationssektionen, på Driftskontoret, syv i DIPLO/ROAD og seks medarbejdere i henholdsvis team AIR og team CARGO.

Foruden det faste personel er Operationssektionen og JMTO reserve ved at opbygge og uddanne en støttestruktur i JMTO reserve. Operationssektionen opererer fire tilkaldevagter med henblik på døgnet rundt at kunne servicere myndigheder og enheder.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed organiseret under Flyvevåbnet. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Med direkte reference til Chefen for JMTO er Chefen for Operationssektionen ansvarlig for sektionens samlede virke, der overordnet omhandler tilrettelæggelse og gennemførelse af transportplaner og -løsninger for myndigheder under Forsvarsministeriet samt i en vis udstrækning andre ministerområder.

Endvidere er Chefen for Operationssektionen ansvarlig for den optimale udnyttelse af Forsvarets egne transportkapacitet i forbindelse med øvelser og indsættelser, herunder landevejstransport i rammen af forligsinitiativ F-61.

Chefen for Operationssektionen er ligeledes ansvarlig for brugen af allierede samt civile transportkapaciteter gennem henholdsvis Movement Coordination Center Europe (MCCE), bilaterale aftaler og Forsvarets rammeaftaler på transportområdet.
Om dig
Det forventes, at du gennem din karriere har prøvet kræfter med forskellige, relevante opgaver – herunder forandringsprocesser og teambuilding. Du er i stand til at tænke kreativt og kan finde løsninger. Du har gode analytiske evner og lægger vægt på, at der bliver lavet en grundig og solid sagsbehandling, der danner grundlag for senere beslutninger.

Endvidere skal du være fleksibel, serviceminded og kunne håndtere mange sideløbende opgaver og korte tidsfrister.

Du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere (MMS) – alternativt kan en kaptajn ansættes på uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af MMS eller tilsvarende uddannelse, der berettiger til udnævnelse på M331 niveau.

Du har værnsfælles forståelse og indsigt. Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og du evner at skabe gode relationer til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Du er åben og udadvendt og kan begå dig i mange forskelligartede sammenhænge, i såvel ind- som udland.

Du er indstillet på at yde en ekstraindsats, når det er påkrævet. Du råder over en veludviklet situationsfornemmelse, har diplomatisk tæft og er samarbejdssøgende i forhold til Forsvarets mange forskellige myndigheder og stabe. Du er en god mentor, sætter fokus på dine medarbejdere og er indstillet på at udvikle disse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 23, 2019. Tiltrædelse 1. juli 2019

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte OL Morten Kranker på telefon 20 19 46 71.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.05.2019

Indrykningsdato

09.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent