Søværnet 04

Messegast til oplevelsesrige sejladser.


Messegast til oplevelsesrige sejladser.

Kan du se dig selv give ”high five” til dine kollegaer efter en veloverstået operation? Er du klar til at blive en del af et professionelt og velfungerende hold? Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold på Støtteskibet ABSALON.
Om os
Støtteskibet ABSALON er en del af 2. Eskadre og har de seneste år haft et alsidigt sejladsprogram. Øvelse i farvandene nord for Skotland, antipiraterioperationer ved Afrikas Horn, støtte til fjernelse af Libyens kemiske våbenprogram og indgåelse i NATOs stående flådestyrke er blot nogle af de opgaver vi har varetaget de seneste par år.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training, Royal Navy, som skibet netop har gennemgået. Ligeledes har besætningen netop indgået som kommandoflagskib for den stående maritime NATO styrke, SNMG1.

Om stillingen
Stillingen er i Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, forsynings-, dæks- samt sanitetssektionen. Du vil blive en del af forplejningssektionen, som består af 11 menige og 1 mellemleder.

Sektionen har til opgave at servicere skibets messer og cafeteria, samt tilberede og servere ernæringsrigtige måltider op til 4 gange dagligt. Som messegast kommer du endvidere til at bemande en post som udkig på broen.

Der bliver stillet krav til udførelsen af arbejdet, og der må i et vist omfang forventes tilstedeværelse på skibet, når vi ikke sejler. I de perioder hvor skibet ligger i Frederikshavn, vil man i perioder være planlagt til tjeneste eller vagt.

Dine primære opgaver vil være:
Forrette daglig tjeneste som messegast under proviantbefalingsmandens (PRB) ansvar.
Foretage anretning og servering af måltider efter PRB instruks.
Deltager i rengøring af rum tilknyttet forplejningssektionen.
Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.
Deltager i optællingen af proviant samt materiel.
Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast efter messestanders anvisning.

Sekundære opgaver:
Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.
Indgår i kabysvagten i havn uden for basehavn.
Deltager i skibets almindelige skibsvedligeholdelse.
Deltager i udkigstørn.
Havaripatruljegast.
Røgdykker.

Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver høje – store som små.

Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med givne opgaver, men også at du er i stand til at arbejde som en del af et hold.

Kvalifikationer
Krav:
Søværnets basisuddannelse.

Ønskeligt:
Hygiejnekursus.
Kendskab til Bordopdækning, anretning og servering.
TSE. Taktisk Sanitet for enkeltmand.
Truckcertifikat
Uddannet røgdykker.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Skal kunne skikkes til udkig.
Egnet til røgdykker

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Logistiskofficer ombord ABSALON, kaptajnløjtnant Anne Elvira Enkelund, tlf.: 2925 0357 eller 7285 4498, eller via mail D22-K1-LGO@mil.dk

Alternativt Seniorsergent Per Christensen, SCA-K-BEM03@mil.dk, telefon 72 85 7523

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 10 juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 eller snarest derefter

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.06.2019

Indrykningsdato

09.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent