Missionplanner

Erfaren befalingsmand til Operationselementet i Karup (genopslag)


Erfaren befalingsmand til Operationselementet i Karup (genopslag)

Brænder du for at arbejde med HR opgaver relateret til operationer, såvel nationalt som internationalt, og evner du at sætte kundens behov i centrum? Vil du være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner, højt humør og højt tempo?

Så har du nu muligheden for at blive den nye HR-sagsbehandler til Operationselementet i Policy- og Koordinationssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Karup.
Om os
Policy- og Koordinationssektionen hører under Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver.

Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion, som udover Operationselementet også indeholder Policy- og Koordinationselementet, HR-Service og HR-Personaleadministration for de dele af Forsvarskommandoen, der er placeret på Flyvestation Karup.

Operationselementet består af i alt to medarbejdere, som geografisk er placeret i Karup. Elementet har en central og koordinerende rolle på tværs af styrelser og myndigheder vedrørende arbejdsgrupper for såvel nye som eksisterende operationer/missioner. I samarbejde med HR-partnerne skal elementet bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved såvel militære som civile styrelser og myndigheder i forhold til håndtering af medarbejdere, der udsendes til internationale operationer.
Om stillingen
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor samarbejde og koordination samt evnen til tværfagligt samarbejde, er i højsædet.

Dine overordnede ansvarsområder bliver bl.a.:
- Sagsbehandling, tværgående koordination, rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere vedr. internationale operationer, samt rådgivning og vejledning af medarbejdere udpeget til Internationale operationer.

Dine specifikke arbejdsområder vil blive:
- POC og sagsbehandler på bidragene til KFOR og eFP og mulighed for medindflydelse på, hvilke missionsområder, du skal have som arbejdsområde.
- Primær sagsbehandler på FN området.
- Koordination med EMU-kontoret ved Trænregimentet vedrørende uddannelsen af Enkeltmandsudsendelser.
- Bidrage til operationalisering af Task Force Enkeltmand, herunder planlægning og sammensætning af den specifikke missionsorienterede uddannelse.
- Udpegning af instruktører til kurser i forhold til Nordic Defence Cooperation.
- Deltagelse i forskellige arbejdsgrupper og mødefora relateret til internationale missioner.
- Mulighed for at deltage i Kontaktofficersordningen.

Du får en spændende og udfordrende stilling med gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Du får en spændende hverdag med afveksling og er sammen med elementets anden medarbejder med til at præge HR-dagsordenen for operationer og missioner.

Du bliver en del af en travl arbejdsplads med topmotiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for.
Om dig
Vi forventer, at du er chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf 6-8 år som seniorsergent, samt du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Udnævnelse til chefsergent, finder sted når uddannelseskravet er bestået, Forsvarets Fysiske Basistest er bestået, samt godkendt helbredsstatus og kan honorere de almene krav for udnævnelse.

Du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området og et indgående kendskab til Forsvarets organisation som helhed.

Du har erfaring fra en eller flere udsendelser i internationale missioner, gerne som enkeltperson, og har i kraft heraf et indgående kenskab til regler, vilkår og forhold for udsendelse i internationale operationer.

Du har gode sprogkundskaber i engelsk.

For at blive en succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive på tværs af faggrupper, værn og myndigheder, samt har fokus på kundernes behov for at sikre en høj kvalitet. Da du ofte arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er omhyggelig og professionel i din opgaveløsning.

Som person er du udadvendt og sætter en ære i positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige mennesker på alle niveauer internt såvel som eksternt.

Du evner selvstændigt at iværksætte løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder at foretage den nødvendige koordination med interne og eksterne
interessenter. Du er god til at samarbejde og bevidst om at gode løsninger oftest opstår i sparring med andre, og du optræder kompetent, imødekommende og troværdigt i samarbejdet med dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Souschef for Rådgivningsafdelingen Charlotte Anita Ben Mabrouk på telefon 72 81 92 02 eller på mail FPS-RA-CHKP@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 25.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

11.06.2019

Indrykningsdato

09.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent