FMN

Næstkommanderende for Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando


Næstkommanderende for Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som næstkommanderende (NK) i Joint Operations Centre (JOC) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Arktisk Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 60 medarbejdere. Derudover har Arktisk Kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

Joint Operations Centre indgår i operationssøljen ved Arktisk Kommando. Joint Operations Centre indeholder operationscentret (OPCEN) med Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) opgaverne samt kommunikationscentret (COMCEN).

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Joint Operations Centre indeholder operationscentret (OPCEN) med Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) opgaverne samt kommunikationscentret (COMCEN). Som næstkommanderende (NK) er du ansvarlig for den daglige drift af JOC, herunder, at administration, logistik, økonomi, sikkerhed og det uddannelsesmæssige grundlag for operationscenterets virke er på plads. Du skal naturligvis ikke lave det hele selv. Arbejdet vil ske i samarbejde med JOC ledelse – (CHJOC, leder OPCEN og leder COMCEN).

I foråret 2019 går vi i gang med Projekt Business Case ”Ny JOC”, hvor vi skal planlægge for nye klassificerede systemer til JOC, ny indretning, ny ”floorplan” og nye opgaver, der skal fordeles, så de giver mening i forhold til opgaveløsningen. I samme omgang skal gamle processer og procedurer opdateres og indsættes i en ny ramme. Vi går ligeledes i gang med at ansætte flere medarbejdere til JOC, da vi i løbet af 2019 vil overgå til døgnbemandet billedopbygning.

Din opgave bliver at støtte CHJOC i gennemførelsen af JOC daglige opgaver, herunder at sikre en effektiv overvågning og indsættelse af AKO tildelte kapaciteter (skibe og fly mv.) i AKO militære operationer og civile opgaver, herunder naturligvis JRCC opgaverne (eftersøgning og redning), der i det daglige fylder rigtigt meget. JRCC opgaverne foregår i et tæt samarbejde med NAVIAIR, Grønlands Politi og Aasiaat Radio. NKJOC vil eksempelvis få ansvar for at føre kontrol med og vedligeholde procedurer og uddannelser i fm. beredskabssamarbejdspartnerne.

Det er et krav, at NK er/bliver uddannet til SAR Mission Coordinator (SMC) og dermed kan tage operative bagvagter, men også kan indgå i JOC/JRCC vagttørnen, hvis behovet opstår. NKJOC stillingen er som udgangspunkt en stilling, der besættes i dagtimerne, hvorfor NKJOC indgår som JOC sagsbehandler i stab AKO. NKJOC vil herudover være fast medlem af Operativ Kontaktgruppe Arktis (OKA), der behandler SAR hændelser og SAR udvikling i Arktis. NKJOC vil tillige indgå i internationale møder omkring styrkelse af SAR samarbejdet på tværs af Arktis.

Fælles for alle opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer på alle niveauer internt i Arktisk Kommando, Værnsfælles Forsvarskommando, styrelser og med myndigheder under Forsvarsministeriet, med selvstyremyndighederne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere.
Om dig
Du er orlogskaptajn med god erfaring fra sejlende tjeneste og/eller god erfaring fra operationscentertjeneste – eller major fra flyvevåbnet med god erfaring fra operationscentertjeneste. Det, der er væsentligt, er god erfaring med koordinering af militære operationer – og særligt maritime- og/eller luftoperationer.Det er muligt for MMS studerende at søge stillingen.

Jobbet som næstkommanderende for et Joint Operations Centre er komplekst og til tider travlt. Der kræves overblik og gennemslagskraft, men også samarbejdsevner. Derfor er det vigtigt, at du er god til at fastholde et helhedssyn inden for det værnsfælles miljø og det civile domæne. Samtidig skal du kunne prioritere opgaverne, have gode analytiske anlæg og være god til at kommunikere i såvel skrift som tale på både dansk og engelsk. Du skal tillige have kompetencer inden for administration, planlægning og økonomi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019. Samtaler forventes afholdt løbende via VTC eller SKYPE. Tiltrædelse 1. juli 2019 eller snarest herefter.

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Michael Hjorth, e-mail: FKO-A-CHJOC@MIL.DK tlf.: +299 364016.

Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.DK eller på tlf.: +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår generelt, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 3266 5150.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.
Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Arktisk Kommando er i færd med at implementere anbefalingerne fra regeringens Arktis-analyse, hvilket bl.a. indebærer, at kommandoen får tilgang af nye kapaciteter, herunder satellitovervågning, fregatter, øget tilstedeværelse med fly, moderne kommando- og kontrolsystemer samt en øget bemanding. Kommandoen skal endvidere stå i spidsen for oprettelsen af en frivilligorganisation i Grønland. Samtidig sker der for tiden en markant sikkerhedspolitisk og militær udvikling i det arktiske område, hvilket i høj grad påvirker Arktisk Kommando. Dagligdagen i kommandoen er præget af højt beredskab, mange operative opgaver, dynamisk opgaveløsning og et tæt samarbejde med bl.a. amerikanske og canadiske styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent