Almen sergent Hæren 1

Leder til Reservedelssektionen ved Reparationsdelingen i Vordingborg.


Leder til Reservedelssektionen ved Reparationsdelingen i Vordingborg.

Vil du være med til at skabe resultater indenfor Hærens Materielvedligeholdelsestjeneste? Så kan vi tilbyde dig muligheden i stillingen som leder/forsynings ekspedient (LD/FEKS).
Om os
Materielvedligeholdelse i et operativt miljø, en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Vedligeholdelseskompagniet.

Kompagniets opgave er at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder og sideløbende hermed at uddanne og opstille operative, faglige reparationsenheder til beredskab og evt. internationale operationer. Kompagniet løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er kompagniets vigtigste ressource.

Vedligeholdelseskompagniet er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet hører til på Ålborg kaserne, men har underliggende reparationsdelinger ved alle garnisoner i Danmark
Om stillingen
Stillingen som LD/FEKS er en stor og spændende stilling, samt et job med stort ansvar, og forudsætnings skabende både for opgaveløsningen internt i delingen og resten af Vordingborg garnison.

For nærværende omfatter opgaverne i stillingen:
• Daglig leder af det lokale FDD reservedels lager (lager DK).
• Uddelegerer de indkomne faglige opgaver til sektionen og planlægge sektionens arbejdstid.
• Udvikle egne og øvrige forsynings ekspedienters kvalifikationer og kompetencer.
• Behandle og opstarte indkøbsordre i forbindelse med anvendelse af eksterne leverandører.
• Støtte delingens kunder med faglige rådgivning.
• Controlling af reservedels forsyning, og procedurer ved kasernens underafdelinger.

• Deltager/instruktør på øvelser, i kompagni og bataljons ramme samt delingens egne uddannelsesdage i felten eller på skydebanen.
• Deltager i faglige møder i Vedligeholdelsbataljonen og i Vedligeholdelseskompagniet.
• Bidrager til udarbejdelse af faglige analyser f.eks. kapacitet, belastning og optimeringsmuligheder.
• Løbende koordination med civile og militære samarbejdspartnere.
• Indgå i beredskabsdelingerne, og deres uddannelse.

Derudover har du det overordnede ansvar for materiel introduktion af ikke tidligere bestilte reservedele til vedligeholdelses ordre, samt bestilling af forbrugs produkter såsom skruer, bolte, sprayprodukter mm. der anvendes på værkstedet.
Om dig
Du er en erfaren oversergent og har en faglig uddannelse som reservedels ekspedient; samt har et bredt kendskab til reservedele inden for motor, våben og elektronikmateriel. Du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor vedligeholdelsessøjlen som sektionsfører, samt at du har været udsendt i internationale operationer som faglig fører.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven, og du trives med ansvar og deraf følgende krav til sig selv.

Selvom du ikke har selvstændigt/direkte ledelsesansvar kræver stillingen, at du har en motiverende og coachende ledelsesstil, herunder at du er god til at inddrage dine kollegaers viden og kompetencer i den samlede opgaveløsning for at kunne bringe delingsførerens beslutninger til udførelse.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.
Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
Du har et godt kendskab til DeMars indenfor lagerstyring (MM) og vedligeholdelsesmodulet (PM).

Du har et gyldigt kørekort til minimum kategori B-C-E.
Det vil være en fordel, at du har en uddannelse i LEAN og har praktisk erfaring med og lyst til at anvende LEAN i opgaveløsningen.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelemen-ter er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.
Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører for reparationsdelingen i Vordingborg, Seniorsergent Søren Rikhof på tlf. 20 45 66 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er den 23. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 22.

Stillingen er til besættelse snareste.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent