Almen sergent Hæren 1

Vagtgående sergent til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde


Vagtgående sergent til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde

Har du flair for detaljer, ønsker du at være del af en århundrede lang tradition og vil du gerne
have en stabil tjeneste med udgangspunkt i hjertet af København? Så er dette job måske noget for dig.
Om os
Vagtkompagniet har, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde, primært til opgave at gennemføre ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt.

Når kompagniet indsættes i bevogtningsopgaver om Kongehuset underlægges vagtstyrken Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.
Vagtkompagniet er også indsat til bevogtning af Livgardens Kaserne i København, ved Rosenborg Slot og i Kastellet. Slutteligt løser vi ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret i både ind- og udland.

Kompagniet består pt. af ca. 260 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 70 fastansatte. Personellet er fordelt på en Kommandodeling, tre vagthold og et professionelt Tambourkorps. Hvert vagthold består af en vagtholdsfører (seniorsergent), en næstkommanderende (oversergent), ni sergenter samt ca. 80 gardere. Dette tal forøges væsentligt ved oprettelsen af et 4. vagthold i 2019.

Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, hvor professionalisme er i højsædet. Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.

Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.
Om stillingen
For at kunne bestride stillingen forventes det, at du er selvstændig og kan føre og lede efter gældende bestemmelser og anvisninger på vagterne. Du skal primært virke som en del af vagtrosten af sergenter på et af de tre vagthold, kunne indgå i alle Vagtkompagniets vagter og ceremonielle opgaver, samt være klar til at blive en del af den beredskabsenhed som opbygges i 2019.

Du skal virke som fører, når du er på vagt, og instruktør i blandt andet eksercits og puds for garderne på vagtholdet, samt af og til støtte uddannelsen af kommende gardere i Høvelte.
Om dig
Det er et krav, at du har gennemført den grundlæggende sergentuddannelse. Vi ser meget gerne, at du har et par års erfaring som sergent.

Det er et krav at du er minimum 175 cm høj.

Det er ønskeligt, at du har gennemført Blåt Kursus for sergenter (Q 1699908), og du kan med fordel have været vagtgående garder (Q 01699881 og Q 01699879).

Det er vigtigt, at du har den rette profil og de rette holdninger til tjenesten ved Vagtkompagniet.
Du kan lide at arbejde i en enhed, hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret. Du har en god omgangstone, kan tage styringen og føre kontrol.

Arbejdspresset er vekslende og kan i perioder være højt, hvilket du har det fint med.
Du ønsker at tage aktivt del i de sociale arrangementer i kompagniet, som er vigtig for sammenholdet i en til tider travl hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandobefalingsmand:
seniorsergent Carsten Mantler på telefon; 41 87 83 44 eller Chef for Vagtkompagniet: major Søren P. Østergaard på telefon; 20 94 89 76.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller telefonnummer 72 81 91 57.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til I/Den Kongelige Livgarde.
Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent