Missionplanner

Uddannelsesbefalingsmand til IT-uddannelser på Ryes kaserne


Uddannelsesbefalingsmand til IT-uddannelser på Ryes kaserne

Har du erfaring med uddannelse og mod på en ikke teknisk stilling i et teknisk miljø? Har du lyst til at hjælpe unge soldater på vej med deres IT supporter uddannelse? Så skal du læse mere om vores ledige seniorsergent stilling som uddannelsesbefalingsmand ved Føringsstøtteregimentets IT uddannelseselement.
Erfarne oversergenter opfordres til at søge stillingen.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet, og står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel.
Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet består af en leder, to seniorsergenter og tre oversergenter.
Vi er ansvarlige for at afholde grundlæggende IT-uddannelse, CISCO-undervisning og IT-sikkerhedskurser. Vi forestår sagsbehandling af soldater som skal gennemføre IT-supporter-uddannelsen ved civile skoler. Vi er ansvarlige for IT-efterfunktions - og vedligeholdende uddannelse, hvor vi bl.a. koordinerer eksterne kurser og udarbejder læringsplaner i samarbejde med fageksperter.

Elementet er placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegård i Nordsjælland.
Vi vægter faglig korrekt tilgang til opgaver, og prioriterer rettidighed fremfor suboptimerende løsninger.
Uddannelsessektionen kendestegnes på god trivsel, og en sund og humoristisk omgangstone.
Om stillingen
Stillingen omfatter opgaver inden for koordinering og opfølgning på uddannelse og sagsbehandling af IT-uddannelsesforløb.

Dine opgaver vil være;
- Point of contact (POC) for soldater, der skal uddannes til IT-supportere, hvor du vil forestå koordinering og opfølgning på soldatens uddannelsesforløb.
- Vejleder og mentor for soldater, der skal til at starte på IT-supporter-uddannelsen, herunder giver den nødvendige sparring på vejen dertil.
- Kontaktperson til kompagniets (KMP) IT POC, hvor du understøtter, at KMP arbejde med at soldaterne møder uddannelsens læringsmål.
- Regimentets kontaktperson til erhvervsskolerne, hvor du booker, koordinerer og tilmelder til IT-uddannelser.
- Sagsbehandling af civile IT-efteruddannelser, herunder budgettering, koordinering og booking af kurser ved civil udbyder og evt. administration af licenser.
- Kursusleder og kursusadministration på dele af IT-uddannelseskursers portefølje.
- Deltager i arbejdsgrupper efter aftale og direktiv fra nærmeste leder.
Om dig
Du er eller kan udnævnes til seniorsergent. Alternativt er du oversergent og vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin II for mellemledere og er villig til ansættelse på uddannelsesaftale.
Du har erfaring som næstkommanderende i en deling, uddannelsesbefalingsmand, kursusleder eller lignende, og det er ønskeligt, at du har erfaring med udvikling og tilpasning af både uddannelsesforløb og vis erfaring med uddannelsesmæssig vejledning af kolleger eller undergivne.

Du er som person imødekommende, udadvendt og du har let ved at skabe og fastholde gode relationer. Du arbejder selvstændigt og struktureret og er naturlig nysgerrig.
Du er desuden en selvstarter og ser dig selv som en teamplayer, hvor du aktivt bidrager til, at elementet er velfungerende. Du arbejder effektivt og leverer altid løsninger til tiden.

Det er meget ønskeligt, at du interesserer dig for IT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.
Der kan forekomme enkelt tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvaret enheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for IT uddannelseselementet; Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63
Ansøgningsfristen er 4. juni 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.06.2019

Indrykningsdato

08.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent