Hæren 06

Counter Intelligence efterretningsbefalingsmand til Efterretningsregimentet.


Counter Intelligence efterretningsbefalingsmand til Efterretningsregimentet.

Vil du være i forreste linje til forsvar mod de sikkerhedsmæssige trusler rettet mod danske militære enheder?

Er du samtidigt observant, har øje for de små afvigelser og god til at skabe relationer er du måske den nye medarbejder vi søger.
Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og Samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

CISIK er placeret under 2 Military Intelligence Bataljon og arbejder med sikkerhedsefterretningstjeneste samt militær sikkerhed til støtte for Hæren nationalt og internationalt.

Vi tilsikrer udvikling samt uddannelse i funktionen med henblik på at give vore medarbejdere den fornødne viden og færdigheder til, at kunne løse de mange og til tider komplekse opgaver.

Afhængig af din baggrund, vil du skulle gennemgå et fagligt fokuseret uddannelsesforløb, der vil sætte dig i stand til at virke som CI operatør i internationalt regi, samt kunne støtte og rådgive hærens enheder nationalt og internationalt.

Vi fokuserer på samarbejde og teamwork. Kompetencer er i højsædet og tilgangen til opgaven er professionel ligesom traditionelle militære dyder vægtes højt. For os er diskretion og faglighed en dyd.

Vi lægger vægt på forskellighed, og en faglig baggrund der tilgodeser udviklingen af sektionen. Det forventes at du vil bringe din baggrund i spil.
Om stillingen
Du vil som CI operatør komme til at beskæftige dig med Counter Intelligence, hvor trusler mod danske styrker er omdrejningspunktet. Truslerne omhandler Terrorisme, Spionage, Sabotage, Undergravende virksomhed, Organiseret kriminalitet, Civile uroligheder og Cyber, i daglig tale omtalt TESSOCC.

Som CI operatør vil du skulle arbejde selvstændigt og i mindre hold, med henblik på at identificere og imødegå trusler mod danske interesser, hvilket kræver selvstændighed, en struktureret tilgang til opgaveløsningen og evnen til at fordybe sig i et område.

Opgaver udføres i et tæt samarbejde med øvrige nationale og internationale samarbejdspartnere inden for CI- og sikkerhedsområdet.

Dine hovedopgaver vil være at assistere CH CI- og SIK SEK i den daglige gennemførelse af sikkerhedsefterretningstjenesten inden for Hæren. Herunder vurderer og analysere modtagne efterretninger og trusselsvurderinger mhp. at implementere modforanstaltninger til styrkelse af sikkerheden, forestå efterretningsbriefinger og undervise indenfor de forskellige discipliner i sikkerhedsefterretningstjenesten.

I perioder vil der være mulighed for kompetenceudvikling og fordybning inden for egne fagområder og herunder kursusvirksomhed inden for et bredt område af efterretningstjenesten generelt og mere specifikt inden for sikkerhedsefterretningstjenesten.

Du vil indgå i et dynamisk team forankret i en enhed, som er kendetegnet ved at være højt specialiseret inden for sikkerhedsområdet. Vi leverer sikkerhedsefterretninger til støtte for de operative chefers beslutningsgrundlag og soldaternes sikkerhed, i en tid med øget fokus på sikkerhed.

Stillingen indbefatter en del rejse-, kursus- og mødeaktivitet i ind- og udland, hvorfor fleksibilitet omkring mødetid og sted, tilgodeses. Der vil således være mulighed for afvikling af merarbejde så det tilgodeser den enkelte medarbejder.
Om dig
Du er seniorsergent og som kollega er du social og åben, med en positiv tilgang til hverdagens udfordringer. Du er fokuseret og struktureret i din opgaveløsning og låser dig ikke fast på rutiner og ”plejer”.

Du evner at prioritere opgaver og er hjælpsom af natur. Du er tillidsvækkende men vigtigst, så besidder du evne og vilje til at dygtiggøre dig indenfor dit virke.

Som soldat er du nysgerrig, da du gerne vil have helhedsbilleder, og er tillige skeptisk og undrende. Du er loyal overfor forsvaret, men ikke dum-loyal. Du ser forsvaret som en helhed, og ikke som selvstændige enheder.

Din baggrund gør dig i stand til at agere selvstændigt, både som CI operatør og som enkeltkæmper. Dine enkeltkæmperfærdigheder er i top, og du kan rode dig ud af enhver situation, men helst uden brug af krudt og kugler.

Du er god til at formulere dig, både på skrift og i tale. Dine færdigheder på en computer dækker brug af Microsoft Office pakken, men er bestemt ikke begrænset hertil.

Afhængig af din baggrund, vil du skulle gennemgå et fagligt fokuseret uddannelsesforløb, der vil sætte dig i stand til at virke som CI operatør i internationalt regi, samt kunne støtte og rådgive hærens enheder nationalt.

Har du erfaring fra kontraefterretningstjeneste, efterretningstjeneste, Militær Politiet, Politiet, sikkerhedsbranchen eller militær sikkerhed er det et plus, men det afgørende er, at du som person er imødekommende samt er fremsynet i planlægningen. Villighed til kompetenceudvikling er en selvfølgelighed.

Du skal besidde gode analytiske anlæg, gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Pre Training Assesment (PTA) for HUMINT kursus og Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Peter Rønning kontaktes på mail: EFR-2B-400A@FIIN.dk eller telefon: 91 33 45 95.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 16. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 25/26.

Stillingen er til besættelse fra 1. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.06.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent