Hæren 06

Næstkommanderende deling til 2 Mekaniserede infanterikompagni i Panserinfanteribataljonen ved Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende deling til 2 Mekaniserede infanterikompagni i Panserinfanteribataljonen ved Jydske Dragonregiment

Har du lyst til en stilling med ansvar og udfordringer, og kan du holde fokus blandt mange opgaver, så søg stillingen som næstkommanderende deling i Livkompagniet ved Jydske Dragonegiments Panserinfanteribataljon i Holstebro.
Om os
Ved Jydske Dragonregiment blev Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) fra 1. januar 2019 lagt ind under regimentets Panserinfanteribataljon, som i forvejen består af tre stående reaktionsstyrkeunderafdelinger (SRS): Et mekaniseret infanterikompagni (Vikingkompagniet), et panserinfanterikompagni (Ruder 4) og et stabskompagni.

Kompagniet skal fremadrettet uddanne HRU med uddannelsesstart hver år i december og i januar. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Vi skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.

For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadrebefalingsmænd og officerer der kan forestå uddannelsen. Vi bliver en travl enhed, da vi enten uddanner HRU-soldaterne, uddanner os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af kurser, der før lå ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

Det er afgørende, at vores befalingsmænd er i stand til at leve op til de krav vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne som vi løser, stiller krav til den enkelte befalingsmands modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt under sin egen forberedelsesfase.

Det er endvidere vigtigt for os, at vores befalingsmænd i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater, vi uddanner.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen (NK/DEL), er at støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og føre delingen under uddannelsen, med henblik på at uddanne gode enkeltkæmpere. Ligeledes skal du støtte delingsføreren i at udvikle soldaterne frem imod tjeneste ved SRS, samt udvikle delingens yngre befalingsmænd.

Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Du skal forvente, at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse herunder også øvelser og feltdage generelt.
Om dig
Du er uddannet oversergent og har gerne nogle års erfaring som gruppefører i en deling – gerne i HRU eller SRS.

Du er omstillingsparat og kan træffe beslutninger med kort varsel og føler det naturligt, at bidrage aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af en travl hverdag.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveopløsningen og søger aktivt at styrke og udvikle din og andres faglighed.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden, at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne eller kompagniets kommende opgaver.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst, herunder udvise selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Nicolai på telefon 28 45 32 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2019 og samtaler forventes afholdt snarligst herefter.

Stillingen er til besættelse den 17. juni 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Indrykningsdato

07.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent