Almen sergent Hæren 1

Mekaniker til Reparationsafdelingen i Høvelte. 3 VEDLBTN ved Trænregimentet


Mekaniker til Reparationsafdelingen i Høvelte. 3 VEDLBTN ved Trænregimentet

Har du en faglig uddannelse som lastvognsmekaniker/motormekaniker/landbrugsmekaniker? Ønsker du faglig og operativ tjeneste, kan du fejlfinde/reparere, og bidrage til at den gode værkstedskultur? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Den Kongelige Livgardes Reparationsdeling i Høvelte er en ud af ti reparationsdelinger som hører under vedligeholdelsesbataljonen ved Trænregimentet. Vi er bemandet med militært fastansatte medarbejdere som til daglig reparerer det materiel der anvendes i Forsvaret.
Udover arbejdet på værkstedet, uddanner vi også alle medarbejderne til at indgå i beredskab.

Vores reparationsdeling består af 32 faste medarbejdere, en delingsfører, en driftsbefalingsmand og en driftshjælper, i delingen er der to reparationssektioner, en bæltesektion og en hjulsektion, ved hver sektion er der en daglig leder (Befalingsmand) samt en fælles Sektionsfører (Seniorsergent).

Stillingen vi ønsker besat er i Bæltesektionen, men med mulighed for udlån/uddannelse til Hjulsektionen i perioder. Vi er i bæltesektionen seks motormekanikere og tre elektronik mekanikker.

Vi har vores daglig gang på et af hærens gode værksteder, og vores hverdag kendetegnes ved opgaveløsning med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed, samt et godt kammeratskab.
Vi lægger desuden stor vægt på loyalitet, kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling.
Om stillingen
Du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede mekanikere i reparationssektionen. Sektionsføreren og NK sektion er begge udannet motormekaniker. Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af bla PMV. IKK, PIR, MAN 18, 27, HX/SX, Mercedes, samt div. fremtidige køretøjer.
Vi vil i samarbejde udfærdige en uddannelsesplan, og løbende uddanne dig på aktuelle områder.
Du skal forvente, at en helt naturlig del af vores tjeneste er deltagelse i øvelsesvirksomhed og i beredskabsdelingen til logistikkompagniet ved TRR.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt med en naturlig forudseenhed, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning, ligeledes lægger vi vægt på gode samarbejdsegenskaber
Det er dit arbejde, som er med til at holde Livgardens køretøjer kørende. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn med samme høje kvalitet.

Som mekaniker kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få køretøjerne tilbage til brugerne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Du skal som minimum have gennemført HBU/værnepligt. Du har en uddannelse som motormekaniker eller lignende. Du har som minimum kørekort kategori B, C og E. Det er ønskeligt, at du er uddannet lastvogns mekaniker.

Da kompagniet indgår i beredskabsturnus, skal du kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.
Du er, eller kan, sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Delingsføreren Seniorsergent I.D. Iversen Mobil: 25 100 686.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 23. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 22.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent