FMN

Kryptooperatør til Kryptofordelingscenter i Korsør (genopslag)


Kryptooperatør til Kryptofordelingscenter i Korsør (genopslag)

Trives du med mange bolde i luften i en værnsfælles enhed, hvor kunden altid er i centrum, og har du erfaring med krypto, så er du måske vores nye militære medarbejder i Kryptofordelingscenteret.
Om os
Kryptofordelingscenter Danmark (KFC) er et organisatorisk element i Krypto-, Kort- og Publikati-onssektionen (KKP) underlagt Forsyningsafdelingen i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). KKP er fysisk placeret på Depot Noret i Korsør.

KFC DNK varetager drift, fordeling og regnskab af alt krypto-, TEMPEST- og andet sikkerhedsrela-teret materiel ved Forsvaret og civile myndigheder og institutioner.

KFC modtager, registrerer og oplægger alle koder, publikationer og materiel fra udenlandske for-delingscentre samt tilsvarende fra danske producenter, ligesom vi fordeler nationalt producerede koder, publikationer og materiel til KFC kundegrundlag.

Vores bemanding består af en blanding af civile og militære medarbejdere, som varetager forvalt-ning, lager, fordeling, materielregnskab, teknisk service, kodeproduktion, udvikling og analyse, kundeservice samt kontrol og revision.
Om stillingen
Stillingen er værnsfælles og du bliver ansvarlig for løsning af opgaver på flere manuelle funktioner. Hovedvægten vil ligge på brugervedligeholdelse og fordeling af kryptomateriel, herunder håndtering af kryptografisk kode-nøglemateriel med bl.a. funktionskontrol forud for udsendelser, lagerstyring af oplagt materiel ved KFC, udpakning, optælling, kontrol, destruktion og oplægning på lager.

Du skal assistere ved kontroloptællinger af kryptonøglemateriel, kryptopublikationer og -materiel, medvirke til produktion af kodenøgler, udføre vedligehold af forarbejdnings- og destruktionsmateriel og assistere med lager-styring i lokalt regnskabssystem. Herudover skal du kunne varetage telefonpasning.

I KFC hjælper vi alle til ved pludseligt opdukkende opgaver, så du skal være forberedt på, at faggrænser tit kan være flydende. Du skal kunne udsendes til Forsvarets indsættelsesområder for at støtte indsatte enheder inden for KFC virke, herunder kunne virke som lejlighedsvis kurér.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 08:00 – 15:30 (til 15:00 om fredagen).
Om dig
Du er som min. udnævnt overkonstabel og har haft tilfredsstillende tjeneste. Du har tidligere været udsendt til international tjeneste, har god ordenssans, er ikke bange for at tage fat, har flair for brug af IT systemer og behersker engelsk som arbejdssprog.

Vi lægger vægt på, at du kan sætte kunden i fokus, er serviceminded, omhyggelig, systematisk og kan arbejde selvstændigt.

Du har erfaring indenfor informatikområdet og har arbejdet i DeMars. Kendskab til forvaltning af kryptomateriel eller uddannelse som kryptokustode eller -operatør er en fordel.

Det er afgørende, at du kan arbejde systematisk, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og at du tager ansvar for at starte, udføre og afslutte dine opgaver. Du skal kunne genkende dig selv i FOKUS-kompetencerne planlægning, samarbejde, faglighed, fleksibilitet og håndtering af pres.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i og bidrage til et inspirerende arbejdsmiljø med høj faglighed, god trivsel, åbenhed og en uformel omgangstone. Som person er du imødekommende, for du skal kunne samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Edith Rasmussen på telefon 7281 6161.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. maj 2019 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse fra 1. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland.

Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lom-meknive.

FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det sam-lede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent