Almen sergent Hæren 1

Driftsbefalingsmand til STAB 3. Vedligeholdelsesbataljon


Driftsbefalingsmand til STAB 3. Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet

Er du fagligt uddannet og har du erfaring og solid viden om vedligeholdelsestjenesten i Hæren? Har du lyst til at arbejde med EDB, herunder DeMars, BI og Microsoft Office og være med til at udvikle EDB-værktøjer der anvendes af de faglige led. Har du lyst til at deltage i at planlægge, tilrettelægge og kontrollere den samlede driftsvirksomhed på Vedligeholdelsesniveau I herunder koordination med hærens garnisoners 1. Echelon samt Vedligeholdelsesniveau II?

Staben ved 3. Vedligeholdelsesbataljon søger en erfaren befalingsmand der er velbevandret i DeMars PM og Microsoft Office pakken.
Om os
Staben er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon, der herudover består af et Vedligeholdelseskompagni og Kursussektionen. Delingerne i Vedligeholdelseskompagniet er repræsenteret med en reparationsdeling på alle hærens garnisoner.

Stabens primære opgave er at forestå koordinering af vedligeholdelses- og reparationstjenesten til hæren samt planlægge og tilrettelægge uddannelse og opstilling af reparationsdelinger.

Staben ved 3. Vedligeholdelsesbataljon er en dynamisk og velfungerende stab med en uformel og respektfuld omgangstone, hvor et højt fagligt niveau er i fokus. Stabens sektioner og medarbejdere arbejder med frihed under ansvar og tror på, at faglig sparring med kolleger giver en bedre opgaveløsning.

Staben forventer, at du er indstillet på at vedligeholde og erhverve ny viden indenfor relevant fagområde, hvorfor deltagelse i kurser er en naturlig del af jobbet.
Om stillingen
At være driftsbefalingsmand indebærer et stort ansvar. Du vil indgå i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i logistiksektionen og staben

Dine hovedopgaver vil være;
• Planlægge, tilrettelægge og oprette vedligeholdelsesplaner på materiel i DeMars PM, samt kontrollere at vedligeholdelsesplaner, oprettet af REPDEL, er i overensstemmelse med den angivne procedure.
• Planlægge, tilrettelægge og oprette PM rapporter i Business Intelligence (BI).
• Deltager som BI-koordinator i FMI’s arbejdsgruppe til udvikling af nye BI grundrapporter til PM området.
• Udarbejde selektionsvarianter og visningsvarianter i DeMars PM til brug for Hærens samlede kontrol regime i DeMars PM.
• Deltager som Hærens repræsentant i ERFA Vedligeholdelse/konfiguration som ledes af FMI.
• Sagsbehandler DeMars PM problemstillinger, der bliver rejst af Hærens faglige led.
• Deltager som Hærens repræsentant i ERFA IETDS som ledes af FMI.
• Deltager i Driftselementets almindelige PM kontrolvirksomhed.
• Afholder workshops i PM relaterede emner.
• Sagsbehandle indkomne faglige problemstillinger fra Hærstaben, hærens enheder og evt. at videreformidle til FMI.
• Bidrage til udarbejdelse af foresat myndighedsbestemmelser og direktiver på det faglige område.
• Bidrage indenfor vedligeholdelsestjenesten med ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af reglementer og uddannelser.
• Indgå i diverse arbejdsgrupper internt ved REG og med eksterne myndigheder.

Henset til den geografiske spredning af 3. Vedligeholdelsesbataljon enheder og jævnlige rejser til FMI og HKO skal der påregnes rejseaktivt.

Herudover skal du gennemføre almindelig sagsbehandling indenfor vedligeholdelsesområdet samt almindelig rådgivning af BTN underlagte ENH og foresatte chefer.
Om dig
Det forventes at du er erfaren seniorsergent med en faglig uddannelse med et tilfredsstillende fagligt tjenesteforløb. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har fungeret som driftsbefalingsmand i en reparationsdeling og har erfaring med operativ vedligeholdelsestjeneste fra INTOPS. Det forventes, at du har erfaring med sagsbehandling og kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale.

Du skal mestre samarbejde på flere niveauer såvel internt som med eksterne myndigheder, og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.

Du har det bedst med at arbejde selvstændigt med frihed under ansvar, og har gode evner i kommunikation, planlægning og styring. Du er struktureret, proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, og du kan rådgive såvel BTN underlagte enheder som foresatte chefer på en forståelig og konstruktiv måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Trænregimentet, Aalborg kaserner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefsergent Mogens Carlsen på telefon: 25 41 46 60.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ kontorfuldmægtig Anders Malik Larsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs246@mil.dk

Ansøgningsfrist: 20. maj 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. maj 2019 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent