Missionplanner

Vagtbefalingsmand til MP-stationen i København


Vagtbefalingsmand til MP-stationen i København

Har du hvad der skal til for, at indgå som vagtbefalingsmand på en operativ militærpolitistation? Kan du som sergent træde i karakter i et operativt miljø, hvor dedikerede medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme?

Så er du den kommende vagtbefalingsmand ved MP-stationen i København.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der fire MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.
Om stillingen
Stillingen er operativ og omfatter primært tjeneste på MP-stationen på Marinestation Holmen, herunder ledelse og indsættelse af vagthold, administration, planlægning af øvelser og træning. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans. Du refererer til stationslederen ved MP-vagten og indgår i ledelsesgruppen, bestående af otte befalingsmænd.

En stor del af din arbejdstid vil foregå som vagttjeneste, primært opdelt i 12 timers vagter og som såkaldt kontinuerlig tjeneste. Du skal kunne udsendes i internationale missioner.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du skal have gennemført grundlæggende sergentuddannelse eller være vurderet egnet til dette. Det er et ufravigeligt krav, at du er militærpolitiuddannet og det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet, herunder gerne erfaring fra internationale missioner.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du skal have gode dansk- og engelskkundskaber skriftligt såvel som mundtligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du være militærpolitiuddannet, have kørekort til min. kategori B., og det er desuden ønskeligt, at du har udrykningskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Marinestation København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stationsleder seniorsergent Jesper S. Jensen på telefon 7283 7200 eller på mail TRR-MP-200A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ kontorfuldmægtig Anders Malik Larsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs246@mil.dk

Ansøgningsfrist: 26. maj 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

06.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent