Vagthavende Befalingsmand, Flyredningsoperationer i JRCC


Vagthavende Befalingsmand, Flyredningsoperationer i JRCC

Er du seniorsergent eller oversergent med potentiale til udnævnelse og har du mod på at være vores nye Vagthavende Befalingsmand Flyvevåbnet, og bidrage til flyredning i Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)? Så er du måske på vej til et spændende og udfor-drende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsning af opgaver ved For-svarets Operationscenter ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige op-gaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som dan-ske JRCC, med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktio-ner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indfly-delse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende befalingsmand for Flyvevåbnet er du en del af JRCC DK. Sammen med den Vagthavende Officer for Flyvevåbnet og den Vagthavende Officer fra Søværnet har du ansvaret for JRCC DK indsatsen.
Ved siden af JRCC DK indsatsen assisterer du dine kolleger i NMOC andre ansvarsområ-der. Du vil eksempelvis fungere som mellemled mellem NMOC og Flyvevåbnet i tilfælde, hvor vi skal samarbejde med andre flyvende enheder end redningshelikoptere. Dette kan eksempelvis være, når der skal koordineres mellem Miljøflyveren og den Maritime Assi-stance Service.

Opgaveløsningen i NMOC har direkte indflydelse på redning af menneskeliv og sikring af væsentlige samfundsværdier.

Dine hovedopgaver er inden for sø- og flyveredningstjenesten. Opgaven varetages på døgnbasis, hvilket betyder du indgår i vagtholdsskift med skiftende arbejdstider, herunder weekend samt tilkald.
Det samlede team af vagthavende befalingsmænd for Flyvevåbnet, består af syv befa-lingsmænd på henholdsvis oversergent og seniorsergent niveau.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst Seniorsergent/Oversergent, der er i stand til at håndtere flere samtidige opgaver, der har stor vigtighed for både Forsvaret og det om-kringliggende samfund.

Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.

Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører.

Det foretrækkes, at du har kendskab til Flyvevåbnets og Søværnets nationale kapaciteter og opgaveløsningen. Herudover er det ønskeligt, at du har et vist kendskab til flyvemeteo-rologi, samt at du har radiocertifikater indenfor fly radio og maritim VHF, dette er dog ikke et krav.

Du har både evne og lyst til at indgå i et operativt miljø med mange daglige operationer, der indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeindsættelse, samt opgave-løsningens samfundsmæssige betydning.

Du skal være parat til at indgå i arbejdsgrupper og andre opgaver når dette måtte være nødvendigt.

Du skal være indforstået med at gennemgå relevante uddannelser - herunder to kurser med varighed af hhv. en og to uger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på telefon 728 40 260 eller mail: fko-sv-chmc@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 31. maj 2019.

Jobsamtaler gennemføres i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. juli 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent