Chef for Kundeafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Chef for Kundeafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kan du se dig selv i spidsen for driften af en af landets største Facility Management kontrakter med mere end 20.000 brugere? Ønsker du at udvikle din ledelsesgerning og prøve kræfter med ledelse af mange forskellige faggrupper og decentral ledelse? Finder du mening i at arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed? Så er stillingen som chef for Kundeafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse noget for dig.
Om os
Kundeafdelingen er Ejendomsstyrelsens ansigt ift. chefer og medarbejdere i koncernen, og det er gennem Kundeafdelingen, at Ejendomsstyrelsen sammen med ISS – som ekstern leverandør - leverer sine facility management ydelser til hele koncernen. Derfor er Kundeafdelingen af vital betydning for Ejendomsstyrelsens og koncernens evne til kontinuerlig opgaveløsning. Det er her, vi sørger for, at alt det praktiske rundt om den operative opgaveløsning fungerer, og at hverdagen for alle medarbejdere hænger sammen. Det er igennem samarbejdet mellem kunderne, de daglige brugere, eksterne leverandører og medarbejderne vi sikrer tilfredshed på alle niveauer.

Kundeafdelingen består af en kundesektion og et servicecenter, der er placeret i Hjørring, og syv distrikter fordelt over hele landet. Den nye afdelingschef skal varetage personaleledelse af ni ledere, der tilsammen har ca. 200 medarbejdere fordelt over hele landet. Som chef for Kundeafdelingen får du dermed et bredt ”span of control” i en omfattende virksomhed, der rækker ud i en bred og dyb organisation.

Dine chefer og medarbejdere har dels betydning for den servicekvalitet, der leveres og dels betydning for kundernes oplevelser og dermed tilfredshed.

Du refererer til vicedirektøren for Kundedivisionen og vil arbejde tæt sammen med Ejendomsstyrelsens øvrige chefer.
Om stillingen
Som chef for vores Kundeafdeling skal du være med til at sikre og understøtte den fortsatte udvikling med at skabe bedre rammer og oplevelser i dagligdagen for koncernens mere end 20.000 brugere.

Du skal sikre stabile leverancer og arbejde med at løfte serviceoplevelsen hos vores brugere indenfor fastsat budget. Det betyder, at du sammen med den eksterne leverandør skal tilrettelægge driften på en måde, der skaber mere tilfredse kunder, leverer den gode brugerbetjening og leverancer som brugerne efterspørger.

Andre kerneopgaver i afdelingen består af at sikre synergi, sammenhæng og ensartethed på tværs af de syv distrikter. Vi er kundernes primære kontaktpunkt til Ejendomsstyrelsen, hvorfor samarbejde og dialog med kunderne er afgørende. Du skal fokusere på effektivitet og tilfredshed samt sikre god styring og eksekvering af tiltag på FM området. Du vil være budgetansvarlig for underlagte distrikter.
Om dig
Det lægges vægt på, at du har erfaring og kompetencer indenfor; ledelse, økonomi og facility management. Særligt ses erfaring med ledelse af decentrale medarbejdere, både på daglig personaleledelse og forandringsledelse som en fordel.

Du skal have et godt blik for styrelsens strategiske linjer, men er samtidig i stand til at sikre effektiv og stabil drift. Du er engageret og vedholdende i din tilgang til dine opgaver og bruger din indflydelse til at skabe konkrete resultater.

Endelig er en af de vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Ejendomsstyrelsens og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at eksekvere i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er indtil videre i Hjørring, men der må forventes en del rejseaktivitet rundt til driftsområderne der dækker Jylland, Sjælland og Bornholm.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør for Kundedivisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Senita Vaizovic på telefon +45 4026 0265. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-konsulent Ask Ahrens Blicher på telefon +45 3266 5516.

Ansøgning vedlagt CV og andre relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 28. maj 2019.
Samtaler forventes afholdt i uge 24/25.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; Facility Management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje - og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt syv distrikter i hele Danmark. Styrelsen har ejendomsdrift og service i centrum: Både i opgaveløsningen med vore kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,6 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger 550 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

28.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent