Hæren 06

Næstkommanderende og stabschef til Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Næstkommanderende og stabschef til Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Kan du lede en stab i en travl og dynamisk hverdag? Kan du lede bataljonen i chefens fravær? Kan du bevare det store overblik og brænder du for, at arbejde med mennesker? Har du gode kompetencer indenfor kommunikation, helhedsorientering og udvikling af andre? Så er stillingen som næstkommanderende og stabschef for 4. Nationale Støttebataljon med garanti noget for dig.
Om os
Logistik i et operativt miljø, en aktiv hverdag og kompetenceudvikling, er nogle af nøgleordene der beskriver 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Bataljonen er en del af Trænregimentet, men er beliggende på Vordingborg kaserne. 4 NSBTN består af en stab og fem Nationale Støtteelementer (NSE), der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU). Bataljonen opstiller NSE til alle Hærens beredskaber og øvrige NATO aktiviteter. Bataljonen har kontinuerligt et bidrag i Afghanistan, som en del af RSM, et bidrag i Kuwait som en del af OIR samt et bidrag i Estland som en del af EFP.

Bataljonsstaben er bemandet med ca. 30 dygtige og dedikerede medarbejdere med høj faglighed og en række specialkompetencer inden for specialerne operationer, logistik, uddannelse og administration. Bataljonen er endvidere godt i gang med at opbygge en reserve bestående af rådighedspersonel.

Bataljonens mange opgaver med international karakter præger hverdagen og vores fokus. Vi prioriterer et solidt fagligt grundlag hos vores mange specialister, da de skaber forudsætningerne for Hærens bidrag til INTOPS, samtidig med at de ofte er vores og Danmarks repræsentanter over for udenlandske enheder.
Om stillingen
Som næstkommanderende og stabschef er du overfor mig som bataljonschef ansvarlig for stabens samlede opgaveløsning, herunder rettidighed og kvalitet. Det er i den sammenhæng dig, der leder og fordeler stabens opgaver. Du vil endvidere være det naturlige omdrejningspunkt for bataljonens daglige drift, herunder allokering af ressourcer til bataljonens opgaveløsning. Jeg forventer, at du som stabschef løser pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med regimentsstaben og eksterne partnere.

Du vil indgå i bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Den kommende tid vil være præget af konsolidering af overgangen til nyt forlig, herunder fokus på håndteringen af den kapacitetsnære studie- og udviklingsvirksomhed, som nu i højere grad varetages af 4 NSBTN selv.

Du vil opleve en travl og dynamisk hverdag, hvor stillede opgaver hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til din og stabens forandringsparathed.
Om dig
Du er major (M331) og har kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation. Det er en fordel hvis du har kendskab til den operative logistik, hvis du har forrettet tjeneste ved logistiktropperne, som underafdelingschef og/eller som en del af en bataljons- eller brigadestab og har været udsendt i en logistikfunktion. Du har tillige gennemført relevante våbenkurser eller tjenestegrensspecifikke kurser ved logistiktropperne.

Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering, kommunikation og ressourcebevidsthed. Du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning. Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Du skal forvente at kunne blive udsendt i en international operation enten i rammen af et NSE eller som stabsofficer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være i Vordingborg.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. bataljonschef, major Christian Nielsen på tlf.: 25 31 71 07.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 22.

Du bedes vedhæfte din seneste FOKUS bedømmelse sammen med dit CV og ansøgning.
Stillingen er ledig med tiltrædelse pr. 1. juli 2019 eller snarest muligt herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

03.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent