Missionplanner

Sagsbehandler inden for kryptosikkerhed


Sagsbehandler inden for kryptosikkerhed

Kan du skabe orden i kaos? Vil du udbygge dit netværk på tværs af værn og missioner? Så er stillingen som sagsbehandler inden for kryptoområdet noget for dig!
Om os
Implementeringssektionen er en nyetableret sektion ved 3. CIS Operationsstøttebattaljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Sektionen har til opgave at sikre dokumentation og sikkerhed på Forsvarets operative it-systemer, samt støtte udviklingen af fremtidige systemer.

Sektionen har en flad struktur, med god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag. Der vil efter aftale være mulighed for at blive kompetenceudviklet både i og udenfor specialet.

Vi har en høj kvalitet i opgaveløsningen og går ikke på kompromis med denne. Indenfor kryptosikkerhedsområdet, ligger også ansvaret som kontrollerende myndighed for Hæren, som medfører en bred kontakt internt i Hæren, men også ved de andre værn og civile virksomheder.
Om stillingen
Du vil indgå som sagsbehandler i et højt specialiseret og selvkørende hold inden for kryptosikkerhedsområdet.

Du skal virke som 3. CISOPSBTN kryptosikkerhedsofficer hvor du skal sagsbehandle opgraderinger og nyanskaffelser inden for kryptosikkerhedsområdet. Du skal uddanne inden for kryptosikkerhed i hele Forsvaret, herunder på kryptosikkerhedsofficererskurserne samt deltage på sikkerhedsinspektioner og rådgive egen og andre myndigheder inden for kryptosikkerhedsområdet.

Du vil få en stor kontaktflade til resten af de dele af Forsvaret, hvor der arbejdes med kryptosikkerhedsområdet, herunder Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Efterretningstjeneste. I den forbindelse forventes der en del rejseaktivitet i både ind- og udland af kortere varighed.

Da vi er en ny enhed, der er ved at etablere sig, er der stor mulighed for indflydelse på stillingen og arbejdsopgaverne.
Om dig
Stillingen er Værnsfælles og kan besættes med en kaptajn/kaptajnløjtnant (M321). Vi forventer, at du har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT-I/L) eller videreuddannelseskursus BTN.

Det er et krav, at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk(STANAG 3333) samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Der er ikke et krav om en teknisk baggrund for at bestride stillingen, men du skal have en interesse for kryptosikkerhedsområdet. Såfremt du ikke besidder kvalifikationerne inden for kryptosikkerhedsområdet, udarbejdes en udviklingskontrakt som omfatter interne som eksterne kurser, af sektionens specialister.

Da stillingen indeholder en høj grad af selvstændighed, så forventes du at være initiativrig og forudseende. Vi forventer, at du har gode analytiske evner fordi du skal kunne sætte sig ind i og fortolke komplekse bestemmelser samt være med til at håndhæve disse.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major, Kristian Amsinck Petersen på telefon 7282 6504.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er onsdag den 23. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1.juni 2019.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2019

Indrykningsdato

02.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent