Hæren 06

Transportmand til Svær Transportdeling i Holstebro


Transportmand til Svær Transportdeling i Holstebro

Er du soldat, der ønsker at bevare tilknytning til det militære håndværk, men har samtidig mod på en mere driftrelateret hverdag.
Om os
Svær transportdelingen er en del af 4. Transportkompagni i 1. Logistikbataljon, som er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade.

Delingen består af 29 medarbejdere og er beliggende i Holstebro. Delingen har udover den operative opgaveløsning fokus på gennemførelsen af transportopgaver af hhv. materiel, køretøjer og personel for hele forsvaret.

4. Transportkompagni lægger stor vægt på, at alle medarbejdere lever op til deres ansvar som professionel soldat, og samtidig er i besiddelse af et højt forandringsberedskab. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude til arbejdet.
Om stillingen
I Svær transportdelingen vil du som udgangspunkt skulle indgå som transportmand, og udføre transportopgaver i form af kørsler med sætte- og blokvogn. På sigt vil du også blive uddannet til bus, således at du kan varetage personeltransporter.

I dage hvor der ikke er operativ uddannelse vil den daglige tjeneste primært bestå af reel faglige transportopgaver, som ikke altid kan klares imellem 0800-1600. Du skal derfor forvente et til tider højt aktivitetsniveau.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at kunne varetage ”frihed under ansvar”, og tage styring for en arbejdsopgave, så den bliver løst korrekt og til tiden.
Du er udadvendt og serviceminded. Det er absolut nødvendigt, at du har en professionel indstilling til tjenesten generelt.

Du skal som minimum være udnævnt konstabel.

Du har som minimum kørekort kategori C og gerne kørekort kategori D og E.
Det er ønskeligt, at du har truckcertifikat, grunduddannelse i ADR samt erfaring med bæltekøretøjer.

Du skal kunne bestå sundhedstriaden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Mourids Jensen på telefon 20 75 76 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019 og samtaler forventes afholdt dato/uge.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

30.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent