Hæren 06

Leder til Garnisionsstøtteelementet ved Multinational Division Nord (GENOPSLAG)


Leder til Garnisionsstøtteelementet ved Multinational Division Nord

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med administrative opgaver i et multinationalt miljø? Multinational Division Nord (MND N) søger en leder til Garnisionsstøtteelementet (GSE), der har styr på de administrative processer i hæren og vil være med til at opbygge et nyt hovedkvarter.

MND N opbygger en del af sit hovedkvarter i Karup, hvor du vil blive en del af staben i Karup.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du er leder for det GSE, der administrerer tjenestegørende personel i staben ved Multinational Division North. GSE er en nyoprettet enhed og består af en leder og to medarbejdere.

GSE håndterer alle administrative opgaver for staben. Herunder indgår bl.a. opgaver som arbejdstid, rejseafregning, personel stamdata, sikkerhedsgodkendelser, disciplinarsager, kursusadministration og meget andet. Der vil ligeledes være opgaver, hvor det multinationale personel i divisionen støttes.

Du vil i din dagligdag referere til chefen for G1, der ligesom dig vil være placeret i hovedkvarteret i Karup.

Da GSE og dermed også stillingen er helt ny, har du mulighed for at være med til at forme og udvikle den fra start af.

Divisionshovedkvarteret er under opbygning, hvorfor der lejlighedsvist må forventes opgaver med kortere varsel eller opgaver, der ikke ligger naturligt under GSE virksomhed.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med en baggrund som stregbefalingsmand i Forsvaret og har gennemført videreuddannelse trin II for mellemledere. Du har flere års erfaring med administration af personel og gerne operativ erfaring fra en lignende stilling ved minimum ansvar 4, niveau III eller højere niveau. Stillingen kræver endvidere et solidt kendskab til IT generelt, Microsoft Office, SharePoint, DeMars, KESDH og andre personeladministrative systemer.

Du er problemløsertypen der kommer med konstruktive løsningsforslag til udfordringer og går foran i løsning af opgaver. Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, ligesom du forstår og respekterer andres forskelligheder i internationalt miljø. Du er god til at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som i tale, og du tør give åbent udtryk for holdninger og ideer. Du tilpasser dig let ændrede krav og udviser parathed til at gøre tingene anderledes.

Du er typen der er god til at opbygge relationer til gavn for dit arbejde og dit sociale netværk. Det forventes at du er en type, der både kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke det interne samarbejde i sektionen, men ligeså vel også på tværs af brancher i divisionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Da hovedkvarteret flytter fra Karup til Slagelse i 2021, kan du få enten fast tjenestested i Karup eller Slagelse og bestride tjenesten i Karup som midlertidig tjeneste.

Du kan allerede ved samtalen aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte oberst Kim Schmidt på telefon 72 83 11 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført efterfølgende.

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlæg-ning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udryk-ningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker
ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yder-ligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktivite-ter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opret-holde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. stu-die- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

30.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent