Almen sergent Hæren 1

(GENOPSLAG) Operationsofficer til Operationscenteret ved Multinational Division North (G3) (KAR)


Operationsofficer til Operationscenteret ved Multinational Division North (G3) (KAR)

Interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer, kan du holde hovedet koldt når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigadestabe og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø?
Så har du nu muligheden for at bevise dine evner i denne nyoprettede stilling i MND N operationscenter.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativt divisionshovedkvarter med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur og med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup (Slagelse), Danmark.

I tilfælde af krise og konflikt skal MND N føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade i operationsområdet i de baltiske lande.

I fredstid har MND N to hovedopgaver:
- Skarp forsvarsplanlægning.
- Træning af hovedkvarteret samt underlagte enheder.

MND N støtter, træner og koordinerer den skarpe forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på, at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Dertil skal MND N forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til seks brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer de landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og kontinuerligt opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast eller midlertidig tjenestested i MND N vestlige del af hovedkvarteret på Flyvestation Karup, der inden for cirka to år flyttes til Slagelse. I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for din personlige udvikling. I G3 kommer du til at være en del af et fantastisk spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp forsvarsplanlægning og operationscentrerets føring af blandt andet op til seks brigader. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.

G3 er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består af officerer og befalingsmænd fra en række lande.

I fredstid vil du indgå i G3 og dine opgaver vil blandt andet omfatte skarp operativ planlægning og i den forbindelse også planlægning og gennemførelse af divisionsøvelser med underlagte enheder. Med din evne til at ”tænke ud af boksen” og dit operative mindset, vil du indledningsvis få en central opgave i forbindelse med deltagelse i udviklingen og implementeringen af divisionens nye føringskoncept, hvilket blandt andet indebærer opbygningen af et komplet operationscenter i nye faciliteter, optimering af de interne stabsprocesser så vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger og ikke mindst opbygning og uddannelsen af divisionens fremskudte kommandostation.

I krise og konflikt vil du indgå i divisionens operationscenter som operationsofficer 1. Operationscenteret har ansvaret for gennemførelsen af divisionens operationer i rammen af chefens hensigt – vi har ansvaret for hele tiden, at skabe de bedst mulige vilkår for de enheder der kæmper på jorden!

For dig betyder det, at du som operationsofficer 1 har ansvaret for kontinuerligt, at opretholde situational awareness (SA) samt koordinere og gennemføre de igangværende operationer i operationscenteret. Du deltager i den hastige planlægningsproces og targeting samt analyserer og vurderer foresattes og underlagte enheders opgaver. Samtidig har du ansvaret for en række af operationscenterets helt centrale styringsværktøjer, som for eksempel Commanders Critical Information Requirements og Decision Support Matrix. Endelig fungerer du som stedfortræder for Shift Leader. Operationscentreret træner vi i forbindelse med intern stabsrutinering, deltagelse i korpsøvelser og i forbindelse med gennemførelsen af divisionens egne øvelser.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og har gennemført VUK BTN og meget gerne VUK BDE, ligesom du meget gerne har erfaring med tjeneste i en stab på minimum bataljonsniveau.

Arbejdet ved MND N giver dig et rigtig godt grundlag og mulighed for en eventuel gennemgang af Operations- og Føringsuddannelsen eller lignende ækvivalerende uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for G3 oberstløjtnant Kenneth Strøm på tlf.: +45 407 407 20

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste eller fast tjeneste ved Multinational Division North i Karup, indtil det permanent hovedkvarter i Slagelse står klart. Du kan beholde dit nuværende faste tjenestested under tjenesten i Karup efter nærmere koordination med nuværende tjenestested.
Du kan allerede ved ansættelse aftale vilkårene for din fortsatte tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse, gældende fra hovedkvarterets flytning til Antvorskov kaserne.

Ansøgningsfrist er den 31. maj2019. Samtaler forventes afholdt i uge 23 med henblik på at besætte stilling snarest muligt.

Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

29.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent