Leder for Generel Militær Efteruddannelse ved Fighter Wing Skrydstrup (Genopslag)


Leder for Generel Militær Efteruddannelse ved Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til at anvende dine kompetencer inden for ledelse og de militære færdigheder?
Har du kendskab til efteruddannelse af medarbejdere, mødeledelse og planlægning?
Er du fleksibel og god til at undervise, så er stillingen som leder for sektionen for Generel Militær Efteruddannelse (GME) ved Fighter Wing Skrydstrup måske dit næste job?
Om os
GME sektionen er bl.a. ansvarlig for gennemførelsen af vedligeholdende træning af medarbejdernes grundlæggende og videregående militære færdigheder. Her er der behov for koordination med reserven ved Fighter Wing.
Vi varetager også holdidræt og rådgivning inden for træning, genoptræning og kost, så vores medarbejdere har de bedste muligheder for at varetage deres job.
Sidst, men ikke mindst, er vi også ansvarlig for gennemførelsen af erhvervspraktik, der lige nu gennemgår en forandring i Flyvevåbnet.
Om stillingen
Du refererer til chefen for stabsstøttesektionen og varetager den daglige drift af sektionen for GME, samt støtter øvrige sektioner ved Fighter Wing Skrydstrup efter behov.
Du har ansvaret for, at opgaverne tilrettelægges samt udføres effektivt og ressourcebevidst.
Du vil kunne udsendes med kampflybidraget i internationale missioner.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant og udover ledelse har du en stor interesse for de grundlæggende militære færdigheder. Du trives med at være planlægger, underviser og leder på samme tid.

Vi satser på god ledelse, motiverede og tilfredse medarbejdere, der er glade for og stolte over deres arbejdsplads, og her skal du hjælpe med at skabe rammerne til det.

Som person er du energisk og beslutsom, og du forstår at kommunikere dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt, både i skrift og tale.
Du er lyttende, tillidsvækkende og evner at motivere og inspirere mellemledere og medarbejdere med forskellig baggrund.
Du har stærke analytiske evner og kan bidrage til Support Groups sagsbehandling.
Du er indsættelsesparat og kan udsendes i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Søren Pedersen på telefon 72 84 48 55. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 24. maj 2019. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.
Stillingen er med tjenestested i Skrydstrup og er til besættelse 1. juni 2019 eller tidligere hvis muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.05.2019

Indrykningsdato

26.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent