Sagsbehandler til udvikling og indkøb af nyt materiel til Forsvaret


Sagsbehandler til udvikling og indkøb af nyt materiel til Forsvaret

Vil du arbejde med at udvikle og indkøbe nyt materiel til hele Forsvaret?
Kan du skabe sammenhæng mellem soldatens ønsker til materiellets funktion og de tekniske krav? Så er dette job i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse måske noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Lejr- og sanitetsmateriel søger en ingeniør til en stilling i projektkontor CONRAM, hvor der vil være fokus på udbud og indkøb af Forsvarets nye containere. Der er tale om en varig stilling.

Projektkontor CONRAM har ansvaret for at kravspecificere, udbyde, indkøbe og idriftsætte ca. 700 containere lige fra komplicerede funktionscontainere med CBRN-beskyttelse, eksplosive, netværk og kommunikation til mere simple transportcontainere.
Fælles for alle containertyper er, at de skal kravspecificeres, anskaffes og idriftsættes i løbet af 2019-2022 og at både brugernes behov og teknisk solide løsninger er i fokus.

Kapacitetscenter Lejr- og sanitetsmateriel har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser og modifikationsopgaver inden for lejr- og sanitetsmaterielområdet, ligesom vi efterfølgende er systemansvarlig for drift af materielsystemerne, herunder også materielsikkerhed og lagerstyring.

Vores samlede kapacitetsansvar i sektionen omfatter: telte, containere, klimaudstyr, mobile tank- og brændstofmateriel, feltkost, generatorer, vandrens og opbevaring samt sanitetsmateri-el.
Om stillingen
Du bliver en del af et projektteam, der har udvikling, anskaffelse og idriftsættelse af containere som fællesnævner. Containerne er i vid udstrækning specialcontainere, som skræddersyes til Forsvarets enheders behov.

I projektteamet vil du blive ansvarlig for anskaffelse af en række specialcontainere. Du vil være ansvarlig for at omsætte brugernes behov til tekniske krav, som potentielle leverandører vil skulle honorere.

I samarbejde med det øvrige projektteam vil du skulle følge dine containerkategorier fra ’vugge til grav’ i projektsammenhæng, forstået således at dit arbejde starter med at afklare brugerens behov og slutter, når brugeren har fået overdraget de færdige containere efter endt brugeruddannelse.

Dine primære opgaver bliver følgende:

• Afholde møder med brugere og brugerrepræsentanter for at forstå brugerens behov på den enkelte containertype.

• Udarbejde kravspecifikationer på de containerkategorier, som du er ansvarlig for, med henblik på at anskaffe skræddersyede løsninger.

• Leverandørkontakt. Deltagelse i selve anskaffelsesprocessen ved at udvælge potentielle leverandører, behandle deres tilbud og deltage i forhandlinger med samme potentielle leverandører.

• Kundekontakt. Tæt dialog med Forsvarets enheder, særligt i forbindelse med design af nye containertyper og efterfølgende indfasning.

• Leverandørkontakt. Kontaktbesøg hos valgte leverandører med henblik på kvalitetssikring, fabriksuddannelse og tests.

• Deltage i arbejdet med at få containerne indfaset i brugernes organisation.

Du får en stor kontaktflade internt i Forsvaret og vil blandt andet skulle samarbejde med andre tekniske specialister, operative enheder, indkøbere, handelsjurister og administrativt personale som en naturlig del af din opgaveløsning.

Der er jævnligt rejseaktivitet forbundet ved stillingen og kørekort til personbil er påkrævet. Der vil både være tale om indenrigsrejser til Forsvarets øvrige etablissementer og udlandsrejser i forbindelse med leverandørbesøg.

Du vil gennemgå et introduktionsforløb, der umiddelbart sætter dig i stand til at bestride en stilling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) stab. Du vil løbende deltage i relevante kurser, der udvikler dine kompetencer og gør dig bredt anvendelig i FMI organisation.

Om dig
Du er uddannet ingeniør – f.eks. maskiningeniør, stærkstrømsingeniør eller bygningsingeniør - eller har anden relevant akademisk uddannelse indenfor området, gerne med erfaring i opgaver indenfor energi/indeklima, arbejdsmiljø, konstruktion, statik og el. En bred ingeniørmæssig viden er ønskelig.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver. Du kan både indgå i et effektivt teamwork med andre kollegaer, men også selvstændigt løse forskelligartede opgaver og sikre, at de bliver fulgt til dørs.

Du er god til at kommunikere, og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 vil være en stor fordel.

Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til projektarbejde (Forsvaret anvender Prince 2), ligesom erfaring med forhandling og mødeledelse vil være et plus.

Viden og færdigheder inden for udvikling og produktion af specialcontainere eller tilsvarende vil blive vægtet særligt positivt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Der planlægges på 37 timers arbejdsuge. Evt. overarbejde afspadseres.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Hanne Gehlert på
telefon 7281 4931.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler uge 23-24.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som eksamensbevis mv.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

26.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent