Hæren 06

Kontaktofficer og Etablissementssagsbehandler til Trænregimentet


Kontaktofficer og Etablissementssagsbehandler til Trænregimentet

Er du interesseret i et job med mange facetter og med en stor kontaktflade bredt i Forsvaret?
Trænregimentet skal bruge en erfaren kaptajn eller major M322 til stillingen som etablissementssagsbehandler og kontaktofficer i ledelsessektionen ved Garnisonsstøtteenheden (GSE).
Har du stærke kompetencer indenfor planlægning, koordination og samarbejde og har du lyst til et job hvor du kan kombinere sagsbehandling med praktisk koordination med Trænregimentets enheder, så er du måske vores nye sagsbehandler.
Om os
GSE understøtter Trænregimentets opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. administration, kommunikation, IT, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte. GSE understøtter driften ved regimentet og forestår både langsigtede planlægningsopgaver og daglig kontakt til regimentets enheder og eksterne samarbejdspartnere.
Ledelsessektionen forestår herudover bl.a. besøgsvirksomhed, kontakt til Aalborg by og lokalsamfundet ligesom sektionen har ansvar afvikling af enkeltmandsudsendelser samt kontaktofficersordningen.
Vi lægger stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning i hverdagen og fleksibilitet for den enkelte i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som sagsbehandler i GSE skal du med reference til Trænregimetets ledelse og chefen for GSE varetage selvstændig sagsbehandling og forvaltning af opgaver inden for etablissementsområdet, ledelsesstøtte, ceremoniel og traditioner samt pårørendekontakt.

Etablissement:
Du er regimentets overordnede kontaktperson på etablissementsområdet. Dine eksterne samarbejdspartnere på området er Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Din primære opgave på etablissementsområdet er at planlægge, koordinere og formidle enhedernes behov inden for etablissement, således at Trænregimentets opgaveløsning understøttes bedst muligt. Enhedernes behov udvikler sig hele tiden i takt med ændringer i Forsvarets behov, så du skal være omstillingsparat og agil i din opgaveløsning.
Du har stor mulighed for at påvirke udviklingen at etablissementsområdet på Aalborg Kaserne og du koordinerer direkte med øvrige myndigheder på kasernen med reference til Garnisonskommandanten.
På Etablissementsområdet støtter du tillige de Trænregiments enheder, der er udlagt til andre Garnisoner, fx Vordingborg, Oksbøl og Kalbyris.

Ledelsesstøtte:
Du udøver ledelsesstøtte til Trænregiments ledelse ved at tilvejebringe beslutningsgrundlag til ledelsen inden for et bredt spektrum af fagområder. Opgaven består i at indhente specifik viden inden for Trænregimentets ansvarsområde, som formidles til ledelsen for eksempel ved håndakt eller oplæg til mødeagenda.

Ceremoniel og tradition:
Trænregimentet er en mangfoldig myndighed med ca. 1650 ansatte (+250 værnepligtige to gange årligt)
Regimentet har en stærk korpsånd, som understøttes af en række parader og ceremonier hen over året.
I samarbejde med de øvrige medarbejdere i GSE planlægger og koordinere du arrangementer og parader for regimentets enheder. Dette sker ofte i tæt samarbejde med Aalborg by, soldaterforeninger og musikkorps.

Kontaktofficer (KTO):
Som KTO indgår du i et team, der forestår pårørendekontakten til regimentes udsendte enheder, samt enkeltmandsudsendte.
Du bidrager til afvikling efter hjemkomst i form af planlægning og gennemførelse af afviklings-og kontingentarrangementer.
Du indgår i Hærens KTO tilkaldevagtordning, hvilket indbefatter at du har tilkaldevagt (og aflønnes med tilkaldevagt-tillæg) ca. 5 dage pr. måned.

Miljø og markskader:
Du er regimentets sagsbehandler på miljøområdet, og varetager således regimentes interesser i Nordjyllands miljøkomité.
Som regimentets markskadeofficer sagsbehandler du erstatningskrav og udbedring af markskader på civil ejendom.

Stillingen indeholder tillige ledelsesansvar for 5 medarbejdere (M200, M100 og CIV), så dine ledelsesmæssige kompetencer kommer også i spil.

Du vil opleve en meget afvekslende hverdag der ofte er præget af et højt tempo i opgaveløsningen og hvor dine evner som problemløser og koordinator kommer i spil.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 med gennemført VUT-I/L eller VUK, BDE.

Du besidder gode evner indenfor planlægning, koordination og samarbejde. Du trives ved at håndtere komplekse problemstillinger, hvor der ofte skal navigeres i - og vægtes mellem forskellige interesser.
Det er en fordel at du har erfaring med sagsbehandling og at du har en bredt funderet viden inden for logistik og militærpolititjeneste.
Det er en fordel hvis du har teknisk erfaring og interesse.

Du er resultatorienteret og holder fastlagte deadlines for opgavens løsning, uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Det er endvidere vigtigt at du kan formulere dig skriftligt og at du er god til at kommunikere.
Du er pragmatisk i din tilgang til opgaveløsningen, og evner at samle og forene interessenterne på etablissementsområdet på Aalborg Kaserne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKAT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for GSE, major Steen Sekkelund Andersen på tlf. 728 36030 – TRR-G-01-G01@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 1914.

Ansøgningsfristen er torsdag den 9. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er vakant til besættelse efter aftale.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Operationsofficer/S3/1LOGBTN
- Chef/4TPKMP/1LOGBTN
- Chef/S7/2LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Næstkommanderende/3VEDLKMP/3VEDLBTN
- Operationsofficer/OPS/LMPCC
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)
Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.05.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent