Jurastuderende med interesse for databeskyttelse og informationssikkerhed


Jurastuderende med interesse for databeskyttelse og informationssikkerhed

Vil du prøve kræfter med databeskyttelse og informationssikkerhed i praksis og har du lyst til at arbejde med jura i en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet i Danmark, så har Beredskabsstyrelsen et spændende job, som studentermedhjælper, ledigt.
Om os
Beredskabsstyrelsens område for databeskyttelse og informationssikkerhed er organisatorisk placeret i Koordinations- og styringsdivisionen i kontoret ”Sikkerhed og Drift”. Kontoret er placeret i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød.

Blandt kontorets mange ansvarsområder kan bl.a. nævnes:
• Implementering af databeskyttelsesforordningen og varetagelse af arbejdet med at sikre, at styrelsen lever op til gældende databeskyttelseslovgivning – styrelsens Databeskyttelsesrådgiver er placeret i kontoret, og
• koordination af styrelsens informationssikkerhed.

Du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam i en dynamisk organisation, hvor der er gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Du vil få mulighed for at opnå gode erfaringer vedr. databeskyttelse og komme til at beskæftige dig med et yderst aktuelt område med stort generelt fokus for alle arbejdspladser.
Om stillingen
Du vil deltage aktivt i arbejdet med at sikre, at styrelsens overholder gældende databeskyttelseslovgivning, samt opgaver i forhold til Beredskabsstyrelsens overordnede arbejde med informationssikkerhed. Du vil f.eks. bidrage med at:
• udarbejde juridiske notater relateret til det persondataretlige område,
• udarbejde undervisningsmateriale og informationsmateriale vedr. databeskyttelse,
• friststyring af kontorets konkrete sager indenfor databeskyttelse og informationssikkerhed,
• konkret sagsbehandling, herunder håndtering af sager om indsigt efter databeskyttelsesforordningen,
• opdatering af oversigter, fx vedr. styrelsens IT-systemer,
• nyhedsopslag vedr. databeskyttelse og informationssikkerhed på styrelsens intranet,
• diverse ad hoc opgaver.

Du vil komme til at indgå i det team, der beskæftiger sig med databeskyttelse, informationssikkerhed og militær sikkerhed.

Stillingen har en gennemsnitlig ugentlige arbejdstid på 15 timer og kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til eksamen og undervisning.

Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til 1 år.
Om dig
Du har færdiggjort din bacheloruddannelse i jura og læser enten til cand.jur. eller cand.soc. i jura. Alternativt skal du som minimum have færdiggjort 4. semester på bacheloruddannelsen i jura.

Det er vigtigt, at du har et godt kendskab til og interesse for forvaltningsret og de offentligretlige regler. Desuden er det vigtigt, at du er klar til at påtage dig et selvstændigt ansvar, og har mod på at arbejde tværfagligt.

Du vil få fagligt dygtige kollegaer fra mange forskellige faggrupper, herunder jurister, som kan give dig sparring og vejledning med løsningen af opgaverne.

Du interesserer dig for kommunikation, og vil gerne lære nyt. Som person er du omhyggelig med dit arbejde og har en serviceminded indstilling.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for informationssikkerhed, militær sikkerhed og databeskyttelse Rolla M. Abas på tlf. 45 90 62 80 eller fuldmægtig Birgitte Roswall Jensen på tlf. 45 90 63 76
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på tlf. 7281 9170.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2019 og samtaler forventes afholdt snarest derefter.. Tiltrædelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse, indskrivning på uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

15.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent