LEDER CARGO HANDLING VED AIR TRANSPORT WING


LEDER CARGO HANDLING ved Air Transport Wing

Udadvendt og selvstændig leder søges til Cargo Handling elementet ved Air Transport Wing Aalborg.
Om os
Air Transport Wing (ATW) er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vi ligger vægt på at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Hos os bliver du en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
En ansættelse ved Cargo Handling i ATW stiller krav til dig om selvstændighed, fleksibilitet og evnen til at kunne tilpasse sig i en dynamisk hverdag. At holde vores fly på vingerne til tiden er af høj prioritet for ATW, og du skal dermed forvente, at der bliver stillet krav til både kvalitet og leveringstid.

Du skal kunne holde mange bolde i luften på samme tid, samt kunne danne dig overblik over nuværende og kommende opgaver. Dette så du og dine medarbejdere får en så forudsigelig hverdag som muligt i et operativt miljø.

Du vil være ansvarlig for de forsendelser Cargo Handling sætter i gang, både til lands, til vands og i luften. I forhold til de opgaver, hvor gods kastes ud af et fly i luften (Air Drop), har du ansvaret for at godset er pakket efter forskrifterne.

Du vil være ansvarlig for, i samarbejde med din næstkommanderende, at planlægge og tilrettelægge læsning/losning af fly, samt udfærdigelse af de samlede dokumenter, der følger en flyvning.

Du vil ligeledes være ansvarlig for en sammentømret gruppe, som i høj grad er afhængig af faglige kompetencer, samarbejde og åben kommunikation.

Du skal bidrage til sagsbehandling på områder der vedrører Cargo Handling, samt assistere staben i sagsbehandlingsopgaver.

Der er tilknyttet en tilkaldevagtordning til stillingen, der kræver, at du er i stand til at møde med 1 times varsel, når du har vagtuge.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt oversergent vurderet egnet til udnævnelse.

Som person trives du med en dynamisk hverdag, hvor du mestrer kunsten at kunne justere og ændre planlægningsdetaljer i en, til tider, hektisk og omskiftelig hverdag. Du har erfaring med at arbejde med planlægning og gennemførelse af logistiske opgaver, ligesom du trives med fysisk arbejde, er lærenem og god til at bruge hænderne.

Du besidder en positiv og imødekommende indstilling som leder af Cargo Handlings opgaver, til dine kolleger og medarbejdere. Du er konstruktiv i arbejde og dialog, og ser muligheder og løsninger frem for begrænsninger og konflikter.

Der er en fordel at du har relevante AMU kurser, som gaffeltruck og teleskoplæsser, da disse kræves for at bestride stillingen. Derudover vil du få relevant efteruddannelse til et tilstrækkeligt niveau.

Endvidere er det en fordel, hvis du er uddannet til farligt gods til fly, vejtransport samt IMDG(International Maritime Dangerous Goods). Det er en fordel, at du har gennemgået SAP PM Modulet og ligeledes at du er uddannet Air drop Rigger.

Du skal brænde for livet som både soldat og specialist. Du skal være opsøgende og fleksibel i dit daglige virke og du have gode sociale egenskaber.

Stillingen er i særlig grad relevant for udsendelse til internationale missioner. Der vil være krav om at du kan indgå i øvelser i ind- og udland, samt diverse militære og civile kurser.

Størstedelen af alle opgaver løses inden for normal arbejdstid, men enkelte opgaver kræver tilstedeværelse på tidspunkter uden for daglig tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af ATW Cargo Handling seniorsergent C. Christensen på telefon 72 84 75 11 eller CH Logistic Support Squadron KN L. Jokumsen på 72 84 75 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 24. april 2019. Samtaler forventes afholdt løbende, med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM AIR TRANSPORT WING
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

11.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent