Militærrådgiver til Mali


Militærrådgiver til Mali

Operationsstaben søger en fransktalende officer med pionerånd og lyst til at gennemføre Forsvarets stabiliseringsindsatser i Sahel-regionen i rammen af Freds- og Stabiliserings-fonden. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets stabiliseringsenhed i Bamako skal implementere og koordinere danske engagementer i Sahel-regionen med fokus på Mali, Niger og Burkina Faso.

Du vil blive placeret i tilknytning til den danske ambassade i Bamako og her få muligheden for et spændende og anderledes job med stor mulighed for personlig udvikling. Vi søger en militær rådgiver til besættelse af stillingen for indledningsvist 12 måneder med mulighed for forlængelse. Af sikkerhedshensyn vil det ikke være muligt at medbringe eventuel familie til udstationeringsposten.
Om os
Om Sahel Programmet:

Det interministerielle freds- og stabiliseringsprogram for Sahel-regionen er et regionalt program med engagementer, der implementeres af flere danske myndigheder. På Forsvarsministeriets område er fokus for aktiviteterne rettet mod støtte til kapacitetsopbygning af regionale styrker, som fx G5 Sahel styrken, samt til nationale styrker gennem støtte til eksempelvis træningscentre samt militære enheder og uddannelsesinstitutioner. Det nuværende program løber frem til udgangen af 2021 og må forventes at udvikle sig i takt med udviklingen i regionen.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling, der vil blive en del af den interministerielle stabiliseringsenhed, der er placeret i tilknytning til den danske ambassade i Bamako. Du skal forvente, at den første del af udstationeringsperioden vil blive præget af netværksdannelse, hvor det vil være væsentligt at identificere relevante samarbejdspartnere i regionen.

Du skal i tæt samarbejde med J9 sagsbehandler på Sahel, Hjemmeværnets Operationsafdeling samt Forsvarsministeriets kontor for Stabiliseringsindsatser og Internationale Operationer implementere Forsvarsministeriets engagementer i stabiliseringsprogrammet. Dette vil indledningsvist medføre tæt samarbejde med den maliske nationalgarde, Ecole de la Maintien de la Paix samt repræsentanter for G5 Sahel styrken. Desuden vil der være løbende dialog med andres landes militære repræsentanter i primært Mali, herunder Frankrig.

En betydelig del af virket som militærrådgiver vil være løbende rapportering i forbindelse med mødevirksomhed, forsvars- og sikkerhedspolitiske udviklingstendenser samt den regelmæssige programrapportering i samarbejde med særligt Udenrigsministeriet.

Du refererer i dit daglige virke til den danske ambassadør i Mali. Nationalt refererer du til Forsvarskommandoens Operationsstab (J9). Så snart du er blevet tilbudt stillingen, vil du blive inddraget i drøftelser med Udenrigsministeriet og ambassaden i Mali omkring endelig afklaring af organisatoriske forhold. Dette kan medføre behov for rejseaktivitet inden endelig tiltrædelse – i koordination med dit nuværende tjenestested.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin ll for militære ledere (VUT-lI/L) eller Master i Militære Studier (MMS).
Du behersker stabsprocedurer og er særdeles god til at analysere, koordinere og kommunikere, ligesom det er en fordel, hvis du har erfaring fra international tjeneste.

Du er god til at etablere stærke professionelle relationer, som gavner såvel dit arbejde som det overordnede samarbejde. Du kan begå dig i et komplekst internationalt miljø og er god til at samarbejde med såvel militære som civile kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Der stilles krav til initiativ og fleksibilitet samt tålmodighed, da du skal indgå i et omskifteligt miljø og selvstændigt kunne tage fat på nye opgaver.

Du er flydende på fransk i såvel skrift som tale, da dialogen med samarbejdspartnere i regionen generelt foregår på fransk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen varetages som en udstationering af et års varighed med mulighed for forlængelse. Dog ikke længere end til og med 2021, hvor det nuværende program afsluttes. Tiltrædelse forventes at være 1. september 2019, idet dette kan blive ændret som følge af tiden for den diplomatiske anmeldelse.

I stillingen vil du blive tillagt midlertidigt højere grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriet og oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg efter Udenrigsministeriets beregner.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til ”NATO SECRET” samt opretholde denne under hele det midlertidige ansættelsesforløb.

Derudover skal ansøgere gennemføre Conduct after Capture uddannelse (CAC B), og kunne bestå sprogtest i fransk til SLP 3-3-3-3. Desuden er stillingen omfattet af sundhedstriaden.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte MJ Lasse Sand i Operationsstaben på tlf.: +45 4185 0521. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. +45 7281 9131.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er onsdag den 1. maj 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i højre side. Ansættelsessamtaler forventes gennemført på Kastellet i uge 19, evt. via VTC
  
  
  
Generel information

Tjenestested

MILRÅD Afrika

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent