Hæren 06

Assistent ved Personaleadministrationselementet Danske Artilleriregiment


Assistent til Personaleadministrationselementet ved Danske Artilleriregiment

Vil du være en del af teamet i personaleadministrationselementet, så er det måske dig, der bliver vores nye kollega?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019, og vi er beliggende i Oksbøl. Vi har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. AFD vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

Herudover består vi af et Garnisonsstøtteelement, et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Personeladministrationselementet hører under Garnisonselementet ved Danske Artilleriregiment. Vi varetager en lang række administrative opgaver, blandt andet registrering af arbejdstid samt oprettelse og afregning af rejseaktiviteter.
Om stillingen
Som assistent i personaleadministrationselementet vil dine primære arbejdsopgaver være:

- behandle ekstern korrespondance indenfor dit ansvarsområde,
- registrerer og vedligeholder arbejdstid i DeMars arbejdstidsstyring,
- registrerer og vedligeholder rejser i DeMars rejsestyring,
- registrerer deltagere til kurser og uddannelser i DeMars arrangementsstyring,
- registrerer og vedligeholder data i DeMars personalestamdata,
- udfører øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedens personel.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse, og det er en fordel, hvis du har kendskab til SAP, herunder DeMars rejsestyring samt DeMars arbejdstidsstyring, men det er ikke et krav. Hvis ikke du har erfaring med DeMars, skal du dog være indstillet på, at gennemføre et længere kursusforløb.

Du har stærke administrative kompetencer, herunder erfaring med Microsoft Office. Du gode samarbejdsevner, er fleksibel og serviceminded. Du trives godt i et til tider hektisk miljø. Herudover sætter du en ære i høj kvalitet i arbejdet og aftalte tidsfrister overholdes.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen 23.248,83 kr. pr. måned i aktuelt niveau. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder ved Danske Artilleriregiment, overassistent Charlotte Ellegaard, telefon 72 83 80 34 eller via e-mail: DAR-PSN05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 72 81 91 69.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Vi har et godt samarbejde med Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

10.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent