Faggruppeleder til Søværnets Center for Taktik GENOPSLAG


Faggruppeleder til Søværnets Center for Taktik

Har du lyst til ledelse af dygtige specialister med mulighed for faglig fordybelse og taktisk indsigt? Har du en anerkendende ledelsesstil og tror du på frihed under ansvar? Vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder? Så er det dig, der bør søge stillingen som leder af en velfungerende og engageret faggruppe med fingeren på Søværnets taktiske puls.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vore primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU- stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er organisatorisk et fagcenter, der siden 1. januar 2019 har været tilknyttet Søværnets 2. Eskadre.

TAC er beliggende i Frederikshavn. Du kan få mere at vide om TAC ved at finde vores side på Facebook.
Om stillingen
Du bliver leder af Faggruppe CIS (Communication and Information Systems) i Uddannelsessektionen, som varetager undervisning og rådgivning til Søværnets enheder indenfor taktisk datalink, militær kommunikation og ”maritime situational awareness”. Til disse opgaver har du en bred faggruppe til rådighed, der omfatter otte erfarne og kompetente faglærere (befalingsmænd) med både KI- og KU-faglige baggrunde.

Din rolle bliver at tage hånd om den overordnede ledelse af faggruppens aktiviteter, som primært er vores kurser og uddannelser indenfor fagområdet, men også træning til søs. Dertil er det en væsentlig opgave at styrke, udvikle og motivere faglærerne, så de trives og præsterer bedst muligt. Du bliver deres ankerpunkt i dagligdagen i stort og småt, og du skal være indstillet på at skulle udøve synlig ledelse og holde døren åben.

Din hovedopgave bliver, i tæt samarbejde med faglærerne at sørge for, at faggruppen leverer kurser og uddannelser af en sådan kvalitet og omfang, at det tilgodeser Søværnets behov og ønsker. Dette kræver i høj grad en løbende dialog med nøglepersonel på enhederne, så erfaringer på tværs af Søværnet hurtigst muligt implementeres i kurser og uddannelser og derved kommer alle til gode.

Muligheden for at fordybe dig i faglige emner er stor og afhænger i første omgang af, hvad din faglige erfaring bringer med ind i stillingen. Derudover opstår løbende behovet for viden og indsigt i nye emner, som du vil skulle sætte dig ind i for at kunne videreføre det til udvikling af vores kurser og uddannelser.

Afhængig af din baggrund vil du selv skulle undervise i taktiske emner, som kan komme kursister på alle niveauer til gode. Særligt relevant kan dine kompetencer være for undervisning og træning på vores taktiske officerskurser. Derudover vil dine evner og kompetencer kunne komme til gavn i din rolle som searider, hvor TAC støtter enheder enhedsuddannelsen ombord forud for enhedernes gennemførsel af træningsforløbene i Neustadt og ved FOST.

Derudover bliver det din opgave at repræsentere Søværnet i doktrinudviklingen indenfor dit fagområde i regi af NATO Maritime Operations Working Group. Arbejdet heri har en direkte effekt og konsekvens for de operative enheder, hvor et hovedfokus det seneste år har været indførslen af en ny doktrin for ”Maritime Information Warfare”.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland. Endvidere er der mulighed for udlån til de sejlende enheder i perioder, hvis det er dit ønske. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant af operativ linje, og du har ønskeligt erfaring fra sejlende tjeneste på Søværnets store kampenheder. Du har derudover gennemført hele eller dele af den taktiske officersuddannelse på TAC .

Det er ikke et krav, at du forud for ansættelsen har specifik erfaring med fagområdet, men du skal have en interesse for det, og du skal have lyst og drivkraft til at fordybe dig videre. Dine faglærere holder den faglige fane højt, men din indsigt er essentiel for jeres samarbejde om at udvikle kurser og uddannelser i den rette retning.

Erfarne premierløjtnanter er også velkomne til at søge stillingen og i så fald vil du blive ansat med en udviklingsaftale, der bringer dig op på det ønskede kompetenceniveau.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse - nationalt som internationalt - og udvekslingsforløb med danske eller udenlandske enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Faglærerstillingen kræver sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIG.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til Chef for uddannelse ved Center for Taktik, OK Jens Hansen på telefin +45 728 55340 eller e-mail til 2E-TAC-CHUD@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Ansøgningsfrist er den 12. maj 2019 med tiltrædelse snarest efter. Samtaler forventes afholdt i umiddelbart forlængelse af ansøgningsfristen.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale med henblik på senere udnævnelse. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent