Hæren 06

Mekaniker til 1. Lette Infanterikompagni


Mekaniker til 1. Lette Infanterikompagni

Mekaniker til 1. Lette Infanterikompagni/XIII Lette Infanteribataljon/Slesvigske Fodregiment.

Skal du være med til at opbygge 1. Lette Infanterikompagni i XIII Lette Infanteribataljon?
Er du motiveret til at udvikle og vedligeholde din fysiske form? Har du de grundlæggende militære færdigheder i orden og er du indstillet på konstant at forbedre dem?

Så har du nu muligheden for at blive mekaniker ved 1. Lette Infanterikompagni.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af stabskompagniet i 2019. Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin. XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer. Dog støttet af mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særlig egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften. På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.

Stillingen er en del af Vedligholdelsessektionen som består af en sektionsfører og en mekaniker.
Om stillingen
Kompagniet skal modtage det første HBU hold ved SLFR pr. 5. august 2019, og videreføres i HRU og over i SRS. Så der bliver fokus på kompagniet og opgaven bliver kompleks og krævende. Men det dig, der med din indstilling og indsats medvirker til at kompagniet bliver opfattet som en professionel enhed, der løser opgaven bedst muligt – hver gang!

Du kommer til en enhed, der skal bygge videre på de stolte traditioner, som vi værner om her ved XIII.

Du er indstillet på at blive en del af en ny type enhed, med nye processer og arbejdsopgaver - og med anderledes køretøjer end resten af Hæren! Du forstår at der i perioder vil være mange dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.

Du vil med andre ord gerne smøge ærmerne op og være med til at bygge et kompagni op, som såvel XIII, som SLFR og Hæren kan regne med!
Om dig
Du er konstabel og har gennemført din militære grunduddannelse.
Du er uddannet lastvogns- eller våbenmekaniker og har gerne erfaring med tjeneste ved en operativ underafdeling.

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold. Dette kombineret med en vilje til at løse opgaverne med det materiel som er til rådighed, også selvom det kommer til at gøre ondt.

Det kan være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet, men det er ikke et krav. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Faglært løn og/eller tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. lette infanterikompagni; kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon: 41 38 51 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. april 2019 og samtaler forventes afholdt uge 17. Stillingen er til besættelse 1. juni 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

09.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent