Søværnet 04

Stabsnavigationsofficer til 'SEA TRAINING'- og uddannelsesafdelingen ved 2. Eskadre


Stabsnavigationsofficer til 'SEA TRAINING'- og uddannelsesafdelingen ved 2. Eskadre

Er du kaptajnløjtnant eller premierløjtnant i gang med videreuddannelseskurser? Har du god og bred vagtcheferfaring fra sejlende tjeneste i specielt Søværnets største kampenheder? Er du navigationsofficer på en af Søværnets store enheder? Føler du dig klar til at stå i spidsen for træning af Søværnets brohold og præge navigationsstandarderne i den danske flåde. Så er der mulighed for at blive en del af 2. Eskadres 'Sea training'- og Uddannelsesafdeling.
Om os
'Sea training'- og Uddannelsesafdelingen (SU) er en afdeling i 2. Eskadre Stab i Korsør.
SU afdelingen varetager opgaverne med koordinering og gennemførsel af operativtræning for Søværnets enheder til lands og til søs. Dette er både den administrative koordinering og tidlige planlægning mellem Søværnets centre og andre eksterne partner og gennemførslen af træning som searider på enheden. Herudover forestår hver ansat i SU afdeling med vejledning, videns- og erfaringsdeling på hver deres fagområder, til andre myndigheder i Forsvaret. Dertil bistår SU afdelingen den øvrige sagsbehandling i 2. Eskadre Stab.

SU afdelingen består for nuværende af seks officerer og fire sergenter. Afdelingen er i rivende udvikling, og det må derfor forventes at yderligere personel vil tilgå de kommende år. Du vil derfor blive del af et engageret og motiveret team, som konstant arbejder mod at enhederne kan levere deres bedste resultater – både i krig og fred.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler og searider have ansvaret for planlægning og koordinering af de forskellige øvelser og træningssessioner der afvikles for enhederne i Søværnet. Du vil forestå undervisning og mentorere broholdene på enhederne i danske procedure samt standarderne fra German Naval Damage and Control Training Center (GNDC TC), Flag Officer Sea Training (FOST) og Mine Operation Sea Training (MOST). Dertil skal du bidrage med faglig viden og kompetent vejledning i navigationssagsbehandlingen i Søværnet.

Du skal forvente et afvekslende job, hvor du lejlighedsvis skal ud og searide samt undervise på Søværnets enheder. Du skal derfor forvente omkring 70-100 dage væk fra kontoret både til lands og til vands. Såfremt tjenesten tillader, vil det til tider ligeledes være muligt at have hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du forventes at være en meget erfaren navigationsofficer med baggrund fra fregat eller støtteskib. Dine analytiske evner skal være gode, og det vil være en ubetinget fordel, hvis du med en fregat eller et støtteskib har gennemført træning ved German Naval Damage and Control Training Center (GNDCTC) og Flag Officer Sea Training (FOST). Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Du er udadvendt, struktureret, pragmatisk og har gode samarbejdsevner. Du skal kunne mentorere, og du skal have gode pædagogiske egenskaber, som skal komme sig til udfoldelse i din rolle som searider.
Du forventes selvstændigt at kunne forestå sagsbehandling på navigationsområdet, planlægge og koordinere afprøvningerne i tæt samarbejde med de operative enheder, skolerne samt FMI og SVK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis..
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 2E-ST-CHSU, orlogskaptajn Christer André Storsveen på tlf.: 72 85 42 70 eller ved henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Center for Administration Korsør på telefon 72 85 75 21

Ansøgningsfrist er den 12. MAJ med tiltrædelse den 1. juli 2019 eller snarest derefter. Skiftedatoen er dog fleksibel, hvis det kan tilsikre tilgang af den rette medarbejder.
Samtaler afholdes i uge 21 og 22.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent