Hæren 06

2 EODBTN søger helhedsorienteret kaptajn.


2 EODBTN søger helhedsorienteret kaptajn.

2 EODBTN søger en erfaren premierløjtnant eller kaptajn, som ønsker en udfordrende hverdag. En officer som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver, hvor du får en stor indflydelse, så er stillingen måske noget for dig?
Om os
2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum og består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydningsberedskab og uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger. HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.
Om stillingen
Stillingen spænder fra stabsofficersfunktion til chef for logistiksektionen.

I relation til omfanget af logistiske opgaver vil dine ønsker blive inddraget i stor grad.
Altså ”byd ind” og vi får i fællesskab sammensat dine arbejdsopgaver ud fra dine ønsker og stabens behov.

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt henover bataljonen fra HBU, HRU til EOD/search.
Dit arbejde som stabsofficer vil primært ske via garnisonstjeneste, men med mulighed for at deltage i de øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved underafdelingerne i det omfang du finder det nødvendigt.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver og vil have mulighed for at blive kompetenceudvikling i stillingen. Ligeledes vil du have mulighed for selv at kunne prioritere de daglige opgaver.

På grund af den store forskel på de fire underafdelinger, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

Logistiksektionen består af en kaptajn, en logistikbefalingsmand (SSG), en logistikbefalingsmand (OS) og en overkonstabel der tillige er bataljonens IT mand.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant og vurderet egnet til at indgå på VUK. Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra ingeniørspecialet. Ligeledes vil erfaring fra HBU eller HRU også være en fordel, men heller ikke et ubetinget krav.

Som person er du selvstændig og fleksibel, og du evner selv at prioriterer arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag. Du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har et positivt menneske syn, er god til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan besættes på en uddannelsesaftale såfremt du ikke allerede er uddannet kaptajn.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Ansøgningsfristen er 22. april 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH: major Anders Pedersen på telefon: 72825202 /25591757.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 3266 5150.

Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent