Stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Hjemmeværnsskolen


Stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Hjemmeværnsskolen

Vil du gerne kompetenceudvikles? Brænder du for styringsprocesser og sagsbehandling? Og har du lyst til at blive en del af et engageret team? Så er det lige netop dig, som vi leder efter.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution. Vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med dine kollegaer.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det sætter selvfølgelig krav til vores medarbejdere og samarbejde, som er baseret på anerkendelse ledelse.
Om stillingen
Planlægningssektionen har sit daglige virke i Nymindegablejren. Du vil blive stedfortræder for sektionschefen og en del af en sektion med 6 medarbejdere.

Som sagsbehandler i Planlægningssektionen får du en stor berøringsflade - både internt i Hjemmeværnet, eksternt i hele Forsvaret og med civile samarbejdspartnere.

Du vil være med til at styre skolens produktion og økonomi og dermed indgangsvinklen for nye opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Sagsbehandlingsopgaver.
• Udarbejdelse og vartning af styringsdokumenter.
• Indgåelse i arbejdsgrupper - både internt og eksternt.
• Undervisning af frivillige hjemmeværnssoldater.

Du tilgår en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere bolde i luften. Derfor skal du være indstillet på, at der i perioder kan forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. I forbindelse med koordination med vores samarbejdspartnere vil der også være rejser – både i ind- og udland. Du vil dog i et vist omfang have mulighed for at arbejde fra en fjernarbejdsplads, have hjemmearbejdsdage og fleksible arbejdstider.

Skolen lægger vægt på, at du løbende tager uddannelser og kurser for at fastholde og/eller udvikle dine kompetencer.
Om dig
• Du er officer, og har gennemført videreuddannelseskursus (VUK) eller er optaget på uddannelsesforløbet.
• Du har en stor interesse for at arbejde med styringsprocesser og sagsbehandlinger samt en lyst til at udvikle dig inden for disse fagområder.
• Du har en professionel, fleksibel og positiv tilgang til at arbejde i et lille team.
• Du har et godt overblik og formår at favne flere samtidige opgaver samt prioritere dem.
• Du fremstår som det gode eksempel, og du har let til smil, forståelse og respekt for andres forskelligheder.
• Du har gode samarbejdsevner.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenestested vil blive i Nymindegab.

Stillingen besættes efter protokollat af d. 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen major Lars Hager på telefon 72 82 05 31 eller på mail hvs-chpla@mil.dk.

Hvis du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 12 MAJ 2019. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt!

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Tilflytterservice:
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig på vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.

Esbjerg Kommune tilbyder også Tilflytterservice. Læs mere på: nyiesbjerg.dk.

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nymindegablejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

08.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent