Skibschef til Inspektionsskib af THETIS klassen


Skibschef til Inspektionsskib af THETIS klassen

Er du klar til en udviklende og udfordrende stilling i Søværnet, hvor du kommer til at anvende alle dine evner inden for sømilitær faglighed, initiativ, samarbejde og nytænkning?

Så er en stilling som skibschef for 5. besætning i THETIS klassen ved 1. Eskadre i Frederikshavn måske noget for dig.
Om os
Inspektionsskibene indgår organisatorisk i Division 11 under 1. Eskadre. THETIS-klassen opererer primært i Nordatlanten under operativ kontrol af Arktisk Kommando.

THETIS klassen gennemgår i disse år en meget vigtig faglig sømilitær professionalisering - med udvikling og implementering af Danish Operational Sea Training (DOST). Der ligger derfor en stor opgave i at implementere, kommunikere og videreudvikle besætningens og eskadrens kompetencer på det sømilitære område.

Enhedernes primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet i Nordatlanten. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Enhederne skal med kort varsel være klar til indsættelse i internationale operationer globalt set.

THETIS klassen deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser som eksempelvis JOINT WARRIOR ved Skotland og anden relevant Øvelsesaktivitet.
Om stillingen
Som skibschef har du helhedsansvar i forhold til den daglige opgaveløsning samt enhedens træning, efteruddannelse og ikke mindst det nødvendige helhedssyn og hermed følgende kommunikation samt den holdningsmæssige udvikling af din besætning.

Som chef for en af Søværnets enheder er du tildelt betragtelige rettigheder og autoritet, og der vises dig stor tillid og tro på, at du kan forvalte det ansvar der hermed er dig betroet.

Dit helhedsansvar medfører foruden de fastlagte sejladsperioder også den fornødne mødeaktivitet, uddannelse, m.m.
Om dig
Du har en baggrund som officer af taktisk linje i Søværnet, og du har gennemført Videreuddannelsestrin II eller ækvivalerende for militære ledere.

Gennem din sejlende tjeneste har du en solid erfaring, som chef/vagtchef i andre af søværnets enheder.

Det er ønskeligt men ikke et krav, at du har erfaring fra tjeneste i Nordatlanten, og at du har generelt kendskab til tjenesten ved Grønland og Færøerne. Dit tjenesteforløb har ud over dit operative virke til søs tillige ønskeligt bragt dig gennem stabstjeneste ved styringsniveau II eller højere.

Besætningen består af ca. 50 m/k og en helikoptergruppe. Besætningen om bord er erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar. Din ledelsesstil er derfor inddragende og med udgangspunkt i tillid. Når situationen kræver det, går du forrest og viser vejen.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Du har gyldig status jf. de gældende krav til helbreds- og tandlægeundersøgelse samt gyldig træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO SECRET samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet og du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Tiltrædelse er snarest muligt med henblik på at gennemføre et uddannelsesforløb og efterfølgende udcheckning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 1. Eskadre, kommandør Gorm Bergqvist på tlf. 22 35 72 10. Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 32 66 51 11.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2019 og samtaler forventes afholdt snarest derefter i Frederikshavn.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og
vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

05.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent