Udviklingsorienteret chefkonsulent med systemoverblik


Udviklingsorienteret chefkonsulent med systemoverblik

Kunne du tænke dig at arbejde med at anskaffe, sammenkoble og videreudvikle komplekse militære informationssystemer og kapaciteter på tværs i Forsvaret? Samtidig med du styrker dine ledelseskompetencer i en travl og varieret hverdag? Vores nuværende leder i stillingen skal på pension og står klar til at give teten videre til den helt rigtige kandidat. Er det dig?
Om os
Værnsfælles Forretningsområde består blandt andet af tre kapacitetscentre, der har det tekniske ansvar for en række operative kapaciteter inden for overvågning, kommunikation, kommandostyring og informationsudveksling, der anvendes på tværs af værnene i Forsvaret.
Forretningsområdet har en stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og enheder, NATO, universiteter, leverandører, eksterne kunder med flere.
Om stillingen
Du vil blive leder for det kapacitetscenter, der er ansvarlig for Forsvarets kapaciteter i relation til anskaffelse, opbygning og drift af operative materielsystemer, der anvendes i Forsvaret og NATO inden for informationsudveksling, databehandling og beslutningsstøtte. Der er potentiale for udbygning af kapacitetscentret fra de i dag tre medarbejdere med op til ti medarbejdere.

Du vil skulle deltage i projektarbejde i forbindelse med materielanskaffelser, hvor du skal stå for at gennemføre budget- og økonomistyring, udarbejde kravspecifikationer, udføre leverandøropfølgning, teste og producere dokumentation i forbindelse med projektarbejdet og fastlægge drift- og vedligeholdelse.

Du tilbydes et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du får en stor kontaktflade internt i huset samt med koncernens og Forsvarets øvrige ansatte. Vi har fokus på opgaveløsningen, og du vil derfor have en høj grad af fleksibilitet – som selvfølgelig går begge veje - til løsningen af dine opgaver.

Du vil opleve et uformelt, spændende og fagligt højt arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Der skal påregnes rejseaktiviteter i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.
Om dig
Du har en uddannelse som ingeniør, gerne med erfaring fra et eller flere af følgende områder: Elektronik- og IT teknologi, interoperabilitet mellem systemer, kryptosystemer, sikkerhedsakkreditering, måleteknik, projektarbejde og internationalt samarbejde.
Du har en bred og stærk teknisk profil og har med din ingeniørmæssige faglighed lyst og evne til at sætte dig ind i mange forskellige materielsystemers funktionalitet og bidrage til at interoperabiliteten højnes mellem Forsvarets operative systemer.

Du har god erfaring med din ledelsesstil eller har ambitioner om at udvikle dig indenfor ledelse.

Du er i stand til selvstændigt at kunne skabe overblik i komplekse forhold og kan motivere andre til at forstå og bidrage med at løse opgaverne i et helhedsperspektiv.

Som person har du gode samarbejdsevner, er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende og har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundligt såvel på dansk som engelsk.

Det til være en fordel, at du har kendskab til risiko-, portefølje- og/eller projektstyring, herunder PRINCE2 – ellers vil du blive kompetenceudviklet indenfor disse områder samt få uddannelse i FMI Best Practice.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte overingeniør Henrik Klausen Swartz på telefon 72 81 52 10.
Hvis du vil høre mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Annette Karlsen på telefon 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2019 og samtaler gennemføres snarest herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent