Risiko Manager til nyoprettet stilling


Risiko Manager til nyoprettet stilling

Er du udadvendt, har du mod på nye udfordringer, og brænder du for at arbejde med Risiko Management i flere forskellige afskygninger i en mangfoldig organisation? Vil du være med til at skabe rammer og struktur for, hvordan vi fremover arbejder med risikoanalyse og -håndtering i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og har du kompetencerne, der kan sikre, at indførelsen af Risiko Management bliver en succes i vores organisation? Så skal du søge stillingen som Risiko Manager i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og sikre dig en position indenfor et område, som er vigtigt for vores forretning.
Om os
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der er god mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling, og hvor du i høj grad har mulighed for at påvirke aktiviteternes gang og ikke mindst din hverdag.

Du kommer til at sidde i Optimeringsafdelingens sektion for it og strategi, i vores informationssikkerhedsteam, hvor vi arbejder med informationssikkerhed samt beredskab og risikovurderinger.

Vi skal sikre, at styrelsen får den rette rådgivning så et passende højt og afstemt sikkerhedsniveau kan opretholdes. Dette drejer sig både om opgaver indenfor udbud, drift- og datamanagement herunder kontakt til leverandører.

Stillingen er nyoprettet og i sin karakter en udviklingsstilling, hvor du vil få betydelig indflydelse på hvordan opgaven skal løses nu og i fremtiden. Opgaven kræver nogen forståelse for teknik samt forretningsforståelse, der opnås gennem et tæt samarbejde med de mange forskellige afdelinger og fagområder, der udgør styrelsen. Det vigtigste er ikke, hvad din uddannelse er, men hvad du brænder for, og hvad du kan.

Vi har en god og uformel omgangstone i afdelingen, og der er stor grad af frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Stillingen som Risiko Manager er både af administrativ og teknisk karakter.

Du har til opgave at:
• Gennemføre risikovurderinger med baggrund i informationssikkerhed.
• Vedligeholde risikovurderingsregister.
• Rådgive forretningen.
• Fremme risikoforståelse og awareness kultur ved medarbejdere og ledelse.
• Udarbejde handleplaner.
• Afrapportere til ledelsen.
• Deltage i beredskabsøvelser.
• Afholde undervisning i risikohåndtering for styrelsen internt.
• Støtte med risikoanalyser ved udbud og vurdering af tilbud samt større forretningsmæssige ændringer eller systemanskaffelser.
• Støtte til projekter med indhold i relation til informationssikkerhed.
• Sagsbehandling, deltagelse i arbejdsgrupper og faglige netværk.

Opgaverne vil ofte blive løst som projektarbejde i tæt koordination med de øvrige faglige specialister. Du kommer til både at være projektleder og indgå i arbejdsgrupper, samt udføre enkelte opgaver på egen hånd.
Om dig
Du har enten en akademisk uddannelse eller en relevant teknisk faglig uddannelse. Stillingsindholdet vil blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Du har kendskab til og gerne erfaring med informationssikkerhed efter ISO27001, og du har erfaring med ledelsessystemer som f.eks. ISO9001.

Du har kørekort til personbil (B).

Vi ser gerne, at du har kendskab til risikovurdering, metoder og processer.

Du har veludviklede analytiske evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden, og du er i stand til at opbygge forretningsforståelse med flair for at forstå processer.

Du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt, kan kommunikere på dansk og engelsk på forretningsniveau, og er i stand til at formidle kompleks viden og dermed gøre noget teknisk forståeligt for ikke-teknikere.

Du er selvstændig, nysgerrig, opsøgende og energisk af natur, og du vil få en stor kontaktflade med alle dele af organisationen samt eksterne leverandører. Du har lyst til at udvikle dig gennem en løbende kompetenceopbygning, samt deltage aktivt i faglige sammenhænge som ERFA-grupper og konferencer.

Du har erfaring og forståelse for projektledelse i mindre grad.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Hjørring.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for it-strategi sektionen Thomas T. Klingemann på telefon 72 81 31 11 eller mobil 24 59 70 90.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent