Missionplanner

Genopslag - Klinisk psykolog til Veterancentret, Fredericia (vikariat)


Klinisk psykolog til vikariat i Veterancentret, Fredericia (genopslag)

Trives du med højt tempo og har du en stærk faglighed indenfor kognitiv adfærdsterapi og traumebehandling, så er du måske vores nye kollega i Fredericia.
Vi søger en dygtig klinisk psykolog med en vis erfaring til et vikariat, da en af vores psykologer har søgt orlov for at prøve et Grønlandseventyr. Du er engageret og fagligt kompetent inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme, og ønsker at arbejde evidensbaseret. Du brænder for klinisk arbejde, herunder udredning og behandling, samt telefonisk rådgivning, og kriseopgaver i forbindelse med nationalt beredskab.
Om os
Militærpsykologisk afdeling (MPA) består af 2 sektioner; henholdsvis Klinikken og Internationale operationer (INTOPS). Vi er ca. 30 medarbejdere som er fordelt i Ålborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, Ringsted, Høvelte og København. MPA yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af veteraner, soldater og pårørende, undervisning før udsendelse samt psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelser. Desuden deltager psykologerne i Forsvarets reintegration af soldaterne efter udsendelse, og i løsning af kriseopgaver nationalt.

Vi arbejder evidensbaseret og med effektmåling af det terapeutiske arbejde.
Om stillingen
Som psykolog i klinikken indgår du i et velfungerende og fagligt kompetent team, som arbejder engageret og målrettet. Vi værdsætter et lærende miljø og har stor arbejdsglæde i hverdagen.

I dette vikariat varetager du klinisk psykologisk udredning evt. ved hjælp af diagnostiske tests, behandling af soldater, veteraner og deres pårørende, både individuelt og i grupper.

Vi arbejder tværfagligt og ofte foregår behandlingen i samarbejde med Veterancentrets socialrådgivere eller andre tværfaglige samarbejdspartnere. Du indgår også i vores dagvagtsordning. Dit ansættelsessted vil være Ryes Kaserne, Fredericia.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
• visitation af veteraner, soldater og pårørende
• psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe
• rådgivning dagvagtstelefon
• tværfagligt samarbejde om klienter med andre fagpersoner i Veterancentret
• reintegration af de udsendte soldater
• undervisning og oplæg i mindre omfang
Om dig
Du er psykolog og gerne tæt på din autorisation, og arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk metode.

Du er psykisk robust, så du er i stand til at håndtere at tale med soldater og pårørende, der har været udsat for svære hændelser med død og svær tilskadekomst. Derudover forventer vi, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt.

Du må påregne en vis rejseaktivitet, da vi tilbyder undervisning på andre af landets kaserner, og når vi har fælles samlinger i klinikken.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer autorisationstillæg, et centralt forhandlet tillæg samt mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Klinikleder Dorte Hjortkjær på tlf. 7216 3260. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Vær opmærksom på, at bilag kun kan tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Vikariatet er til besættelse den 1. maj eller snarest derefter og forventes at løbe til medio marts 2020.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2019
Ansættelsessamtalerne gennemføres i Ballerup snarest derefter.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent