Praktik ved Forsvarsakademiet


Praktik ved Forsvarsakademiet

Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start 2. september 2019.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.

Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot hører ligeledes til Forsvarsakademiet.
Om stillingen
Forsvarsakadimiet tilbyder:
- Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
- Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
- Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
- Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
- Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
- Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Følgende institutter tilbyder i efteråret 2019 praktikpladser:
Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori
Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori? Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet en eller flere af vores ansatte med henblik på at deltage i deres undervisningsplanlægning- og gennemførelse, samt for at stå i ”mesterlære” som forsker.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Lotte Jæger Bank-Nielsen på LJBN@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 76 61.

Institut For Strategi
Er du interesseret i Sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende? Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs?
Som praktikant hos IFS indgår du i en hverdag med både civile og militærfaglige kollegaer. IFS søger studerende som er initiativrige, opsøgende og har lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter. Vores aktiviteter omfatter i efteråret 2019 blandt andet forsvarsakademiets signaturkonference arbejde på områder som hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim-strategi og interstatslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace og stabiliseringsprocesser.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Johannes Riber på jono@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 75 72.

Institut for Militære Operationer
Er du interesseret i militære operationer og moderne krigsførelse? Har du lyst til at være med til at opbygge nye eller justere eksisterende scenarier, der anvendes i undervisningen af gennemførelse af militære operationer? Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer? Har du erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder? Har du erfaring/viden samt interesse for den militære –og sikkerhedspolitiske udvikling herunder oprørs –og terrorbevægelser i Afghanistan, Pakistan og Mellemøsten?
Afhængigt af behov, kompetencer og ønske kan du indgå opgaveløsningen i Center for Landoperationer, Center for Maritime Operationer, Center for Luftoperationer eller Center for Værnsfælles Operationer. Vi byder alle på et højt fagligt miljø med spændende opgaver og en uformel omgangstone. For praktikanter i Center for Værnsfælles Operationer gælder, at du vil komme til at arbejde i et engelsktalende miljø, hvorfor gode engelskkundskaber er påkrævet. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Karsten Marrup på kama@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 73 49.

Institut for Militær Teknologi
Er du studerende inden for humaniora eller samfundsvidenskab, med grundigt kendskab til og forståelse for folkeret generelt og humanitær folkeret i særdeleshed og interesserer du dig for samspillet mellem folkeret og nye militære teknologier? Eller måske interesserer du dig for fremtidens teknologiske muligheder og påvirkninger på organisation og opgaveløsning? Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Praktikanter på Institut for Militær Teknologi tilknyttes en civil forsker og indgår i et miljø med både militære og civile kollegaer. Du kommer til at indgå i et levende forskningsmiljø, hvor vi bl.a. underviser og forsker i håndtering af og forståelse for fremtidens teknologiske muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af militære opgaver i rammen af dansk sikkerhedspolitik. I den sammenhæng spiller folkeretten en fremtrædende rolle. Vores praktikforløb er designet til at give dig et bredt kendskab til instituttets opgaver og til at udvikle dig fagligt, således at du i videst muligt omfang både får deltaget i vores forskning, undervisning og administrative opgaver. Derfor kommer du til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder.
Vores aktiviteter i 2019 er blandt andet to moduler på masterniveau, et modul i teknopolitik og et modul i cyber warfare, samt et forskningsprojekt om militær teknopolitik i regi af NATOs Science and Technology Organisation og instituttets eget projekt om folkeretlig screening af autonome våbensystemer.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen på thni@fak.dk eller pr. telefon på 41 70 37 47.

Dekanens kontor
Vil du gerne arbejde tæt på fakultets og akademiets øverste ledelse? Interesserer du dig for strategisk udvikling af fakultetet? Synes du krydsfeltet mellem forskning og det militære virke er interessant?
Du vil komme tæt på ledelsesbetjening, planlægningsopgaver af større aktiviteter, internationalt samarbejde samt udvikling og forskning i et unikt arbejdsmiljø med alsidige opgaver. Praktikpladsen giver rig mulighed for sparing med militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution og et indblik i, hvordan akademisk sikkerhedspolitisk forskning og uddannelse udføres i praksis. Vores opgaver indebærer i 2019 blandt andet udvikling af kontorets internationale strategiske samarbejde.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Michael Jensen på mije@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 73 16.

Generelt for praktikophold ved Forsvarsakademiet gælder, at de slutter ultimo januar 2020.
Se en oversigt over institutternes forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase http://pure.fak.dk/portal/.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en højere læreanstalt.
Personlige kompetencer:
- Struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
- Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
- Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
- Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som anders tilfredshed.
- Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
- Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
- God sans for humor er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Der gøres opmærksom på, at praktikophold ved Forsvarsakademiet er ulønnet og praktikaftale udfærdiges med det pågældende institut.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 728 19158

Ansøgningsfrist 31. maj 2019 - vi afholder samtaler løbende.
Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start 2. september 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningens overskrift anføre, hvilket institut ansøgningen gælder.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

02.05.2019

Indrykningsdato

02.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent