Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende til 2. og 3. deling til 1. Lette Infanterikompagni


Næstkommanderende til 2. og 3. deling i 1. Lette Infanterikompagni

Skal du være med til at opbygge 1. Lette Infanterikompagni i XIII Lette Infanteribataljon?

Er du motiveret til at udvikle og vedligeholde din fysiske form?

Har du de grundlæggende militære færdigheder i orden og er du indstillet på konstant at forbedre dem?

Har du hvad der skal til – Også når det går op ad bakke?

Og er du en god kammerart, der sætter enheden før dig selv?
Om os
Januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af stabskompagniet i 2019. Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin. XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer. Dog støttet af mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særlig egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften. På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende deling (NK/DEL), er at støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og lede delingen under uddannelse. Dette med henblik på at uddanne gode enkeltkæmpere og grupper.

Der lægges også vægt på, at du på sigt udvikler evnerne til, at føre delingen, når delingen er indsat i taktiske aktiviteter.

Du skal ligeledes støtte delingsføreren i at udvikle og hverve emner til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse, samt ikke mindst i udviklingen af delingens yngre befalingsmænd.

Du vil som NK/DEL få ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger. Det er med andre ord, dig der får maskinen til at køre!

Du vil ligeledes skulle gennemføre og kontrollere skydninger i skydeperioder. Derudover vil du skulle kunne indgå som en del af kontrolapparatet blandt andet under den kompagni ledede uddannelse.

Der vil i perioder af uddannelsen være et højt arbejdspres, men der vil tilsvarende være mulighed for afspadsering og personlig kompetenceudvikling i de mindre belastende perioder. Den daglige tjeneste vil tage sit udgangspunkt på Haderslev Kaserne og vores øvelsesområde.

Du vil i både handling og fremtoning være et forbillede for de andre befalingsmænd i kompagniet og derfor være en vigtig del i uddannelsen og udviklingen af kompagniet.

Du er indstillet på at der i perioder vil være mange dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.

Du vil med andre ord gerne smøge ærmerne op og være med til at bygge et kompagni op, som XIII og Hæren kan regne med!
Om dig
Du er uddannet oversergent og har tidligere gjort tjeneste i et infanterikompagni eller opklarings- eller spejdereskadron som gruppefører eller næstkommanderende deling.

Du har en en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold, hvor du skal ”kunne leve af sækken”. Dette kombineret med en vilje til at løse opgaverne selvom det kommer til at gøre ondt.

Alternativt er du en dygtig sergent, der er vurderet egnet til oversergent.

Det vil være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet og viljen til at lære og uddanne sig vægtes højt.

Du har kørekort kategori B og du er vant til at undervise og bekendt med de opgaver som NK/DEL normalt løser. Du har de relevante uddannelser på infanteridelingens våben. Du brænder for at videregive læring til nye soldater, er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre.

Hvis du er instruktør i førstehjælp er det et plus!

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden, at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søger viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne eller kompagniets kommende opgaver.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Kompagniet skal modtage det første HBU hold ved SLFR pr. 5. august 2019, og videreføres i HRU og over i SRS. Så der bliver fokus på kompagniet. Men det dig, der med din indstilling og indsats medvirker til at kompagniet bliver opfattet som en professionel enhed, der løser opgaven bedst muligt – hver gang!

Du kommer til en enhed, der skal bygge videre på de stolte traditioner, som vi værner om her ved XIII.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 1. lette infanterikompagni, kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon 41 38 51 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. arpil 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 01. juni 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

02.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent